Martin Šufajzl (100% / 9) 194.50.*.*
4 0
smuteční oznámení - plk. Ing. František Bobaľ

S bolesťou zronení oznamujeme, že dňa 9. apríla 2018 opustil nás navždy vo veku 67 rokov náš drahý otec, dedko, brat, švagor, 

plukovník Ing. František Bobaľ
zástupca veliteľa 311. ťažkej delostreleckej brigády v Jincích

Telesné pozůstatky drahého zomrelého budú uložené na večný odpočinok dňa 13. apríla 2018 na mestskom cintoríne v Michalovciach. Pohreb sa uskutoční o 11hod v Dome smútku (ul. Jáná Kolára).

Odpočívaj v pokoji.


V mene smútiacej rodiny dcera syn s rodinou

Naposledy upravil Martin Šufajzl 04/11/2018 06:55:09
Martin Šufajzl (100% / 9) 178.255.*.*
3 0
smuteční oznámení - plk. M. Varga

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc

pan
plukovník ve výslužbě Ing. Michal Varga.

Zemřel po krátké nemoci ve středu dne 21. března 2018 ve věku 73 let.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 29. března 2018 ve 14.30 hodin ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria.

Josefa Janáčka 949, Pardubice.

Jménem pozůstalých: zarmoucená rodina

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
.................................................................................................................................................................................................

plukovník Ing. Michal Varga

Pan plukovník Ing. Michal Varga pracoval po celý svůj život v rezortu výzbrojního zabezpečení. Vystudoval Dělostřelecké technické učiliště v Martině specializaci výzbrojní zabezpečení. Po absolvování tohoto učiliště zastával základní funkce na stupni jednotka a útvar. Po získání praktických zkušeností na základních funkcích vystudoval Vojenskou akademii v Brně opět ve specializaci výzbrojního zabezpečení. Po absolvování Vojenské akademie pracoval ve funkcích na stupni divize a armáda. Několik let pracoval na štábu 4. armády v Písku. V roce 1984 byl ustanoven do funkce zástupce velitele 7. dělostřelecké divize v Pardubicích. Vzhledem k bohatým praktickým zkušenostem získaných výkonem předchozích funkcí byl vždy oporou veliteli divize při řešení otázek technického zabezpečení a otázek mobilizačního charakteru. Vzhledem k charakteru 7. dělostřelecké divize jako svazku s velkým mobilizačním úkolem se jednalo o otázky zásadního charakteru. Plukovník Varga pracoval vždy s maximálním nasazením, a protože se vyznačoval vždy i veselou myslí zvládal výkon funkce i s určitou noblesou. Po zrušení 7. dělostřelecké divize v devadesátých létech zastával několik let funkci zástupce velitele 2. dělostřelecké brigády pro výzbroj. I po odchodu z činné služby neztratil kontakt s Armádou České republiky a více jak 20 let spolu s bývalými kolegy neúnavně organizoval společenská setkání bývalých příslušníků 7. dělostřelecké divize a 2. dělostřelecké brigády.

Čest jeho památce (sepsal Míla Šustr)
.................................................................................................................................................................................................

Naposledy upravil Martin Šufajzl 03/25/2018 21:27:05
Miroslav Tremmel (100% / 5) 85.163.*.*
5 0
Zemřel pplk. Ing. Štefan TÓTH

Oznamuji všem přátelům a známým, že nás 8. března 2018 navždy opustil

pplk. v. v. Ing. Štefan TÓTH, dlouholetý příslušník - bývalý Hlavní inženýr 9. samostatného raketometného oddílu v Jistebnici.

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 15. března 2018 ve 14.00 hodin  v obřadní síni táborského krematoria.
Čest jeho památce.

Správce stránky 194.50.*.*
0 0
kulturní akce

Vážení členové našeho spolku chrabrého,
je mi velikou ctí, pozvat Vás na koncert Pražského komorního orchestru, který se bude konat dne 12. března 2018 ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod dirigentskou taktovkou a s Ivo Kahánkem u klavíru zazní Schumannův Klavírní koncert a dvě Haydnovy symfonie.
Počet volných vstupenek je omezen, proto Vás žádám o rychlou reakci, abych obratem mohl potvrdit se zástupcem PKO, tyto vstupenky a poté se se šťastnými zájemci dohodl na předávce. Proto potřebuji Vaše reakce v podstatě ihned, nejpozději však do pondělí 5. března 2018.

Děkuji za pochopení

Ing. Martin Šufajzl
člen Prezidia spolku pro vnější vztahy

Martin Šufajzl (100% / 9) 178.255.*.*
2 0
úmrtí plk. v. v. doc. Ing. Ladislav Zemana, CSc.

Vážení kolegové,
ve věku nedožitých 84 let zemřel v úterý dne 20. února 2018 pan plukovník v. v. doc. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Rozloučení bude v obřadní síni ve Vyškově-Dědicích dne 27. února 2018 v 10hod.

Čest jeho památce!

Naposledy upravil Správce stránky 02/23/2018 20:07:56
Správce stránky 178.255.*.*
2 0
úmrtí rytíře dělostřelectva Zdeňka Lochmana

Vážení kolegové, rytíři dělostřelectva,
dne 21. ledna 2018 zemřel po dlouhé nemoci člen Klubu ČaSOD Plzeň generála Alexandra Beera,
rytíř dělostřelectva, čestný člověk, kamarád, 
pan Zdeněk Lochman.

Čest jeho památce.

Předseda klubu
Jiří Beneš (delostrelciplzen@seznam.cz)

Dle vyjádření rodiny nebude pohřeb.

Naposledy upravil Správce stránky 01/22/2018 15:48:50
Téma je uzavřené. Nelze přidávat nové příspěvky.