28. července 2018
6. legionářský marš
Bystřice nad Orlicí
www.snejdarek.cz

17.-19. srpna 2018
Den sil podpory - CIHELNA
www.akcecihelna.com
(
z Prahy pojedeme autobusem v sobotu 18.8.2018 - více detailů)

1. září 2018
Tankový den ve VTM Lešany
www.vhu.cz

11. listopadu 2018
Den válečných veteránů
(místo konání bude upřesněno)

Gmail - Rezignace Kontrolní komise ČaSOD

martin sufajzl

Rezignace Kontrolní komise ČaSOD

 Jaromír Kafka
 27. června 2018 9:35
Komu:
Jaroslav Stojan, Jan Klusáček, Jirka Bílský, Mirek Vampula, Martin Šufajzl, Jan Haas, Emil Markup, Martin Neuschl, Jarda Křen
Kopie:
Ruda Rak, Karol Mäsiar

 

Někteří vážení, někteří méně,

intenzivně z veřejně dostupných zdrojů sleduji vývoj v prezídiu spolku od okamžiku našeho posledního rozhovoru dne 18. dubna s nadějí, že se vrátíme do období vzájemné komunikace a porozumění. Bohužel musím po téměř dvou měsících konstatovat, že jste pravděpodobně z našeho posledního rozhovoru nic nepochopili a že prezídium vlastně vůbec nic měnit nechce, protože život v ilegalitě vůči členské základně a současně na výsluní individuality vám (tedy přesněji některým z vás) asi vyhovuje.

Ze zveřejněného programu sněmu usuzuji snahu o zakonzervování prezídia i stanov a nezájem o veřejnou diskusi nad problémem vedení spolku.

A u toho já opravdu nechci být.

Doufal jsem alespoň v dílčí pokrok, a při našem jednání přistoupil na to, že Kontrolní komise setrvá ve své činnosti až do sněmu. Protože ale nevidím ani světélko na konci tunelu, po poradě s kolegy konstatujeme ukončení činnosti Kontrolní komise ČaSOD již v termínu 30. června 2018.

Současně sděluji za svou osobu následující. Protože se stále považuji za pravověrného dělostřelce s okamžitou platností končím své členství v této kdysi velmi vážené a ctěné instituci.

Průkazku si ponechám jako memento na dobu, kdy tato instituce vzkvétala a oslovovala naše bývalé i současné kolegy ve zbrani ve značném rozsahu.

 

Plukovník gšt. Ing. v. v. Jaromír Kafka

PS: Věřím, že někdo najde odvahu tento dopis zveřejnit třeba jako podklad pro diskusi před nadcházejícím sněmem. Další diskusi na toto téma odmítám.

10. sněm spolku ČaSOD (10. 11. 2018)

Měsíců
0
0
0
0
Dnů
0
0
0
0
Hodin
0
0
0
0
Minut
0
0
0
0
Sekund
0
0
0
0

Program 10. sněmu spolku konaného dne 10. listopadu 2018:

1. Zahájení a schválení programu jednání;
2. Volba orgánů sněmu (mandátová, návrhová komise, řídící jednání, zapisovatel);
3. Zpráva mandátové komise;
4. Zpráva prezidia o činnosti ČaSOD za uplynulé období;
5. Zpráva o hospodaření - účetní uzávěrka;
6. Zpráva kontrolní komise;
7. Schválení účetní uzávěrky;
8. Návrh rozpočtu na další období;
9. Přednesení návrhů na členy kontrolní komise a volba kontrolní komise;
10. Návrh Plánu činnosti spolkuna další období;
10.a. podíl klubů na činnosti spolku;
10.b možnost spolupráce s ostatními spolky a organizacemi;
11. Diskuze (zahájena oceněním členů); 
11.a. problematická komunikace napříč spolkem;
11.b. dotační politika spolku;
11.c. nový WEB spolku www.casod.cz;
11.d. informace o spolupráci při organizaci WEC 2023;
11. Přijetí usnesení;
12. Závěr.

Další informace ...

Martin Šufajzl (100% / 9) 194.50.*.*
0 0
CIHELNA2018

Pánové a dámy,

na den 18. 8. 2018 plánuje naše obec ČaSOD návštěvu akce CIHELNA 2018. Bude to sobota. Odjezd autobusu MO z Prahy v 06,00, po ose Praha-Hradec Králové-Žamberk-Králíky.

Jedná se o akci s více jak patnáctiletou tradicí, zaměřenou na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojensko-historických klubů převážně s tématem druhé světové války, dále pak presentace AČR, integrovaného záchranného systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího.

Odjezd z Prahy Dejvic od autoparku (případně bude upřesněno jinak) v sobotu 18. 8. 2018 v 06,00; návrat do 20.00 hod.

Velitelem vozu z Prahy bude pan Ing. Martin Šufajzl. Nástup- výstup bude možný i po trase Praha-Hotel LEGIE - Hlavní nádraží ČD - metro Černý Most - Hradec Králové (autobusové nádraží) - Kostelec nad Orlicí - Žamberk, případně jinde na trase (dle přihlášených účastníků).

Zájemci se přihlásí panu Šufajzlovi nejpozději do 1. srpna 2018 na e-mail: casod@casod.cz, kontakt: 737 939 355.

Vyzývám zájemce o přihlášení se na tuto akci včas.

 

Prezident ČaSOD Praha

Ing. Jaroslav Stojan

Martin Šufajzl (100% / 9) 178.255.*.*
0 0
10. sněm spolku

Vážení dělostřelci a rytíři dělostřelectva,

termín konání 10. Sněmu ČaSOD, z. s. byl ustanoven na 10. listopadu 2018 od 10,00 hodin v sídle ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha.

Prezidium spolku srdečně zve všechny členy spolku. Žádáme vedoucí klubů o rozšíření této informace mezi členy.

Z organizačních důvodů Vás žádáme potvrzení účasti do 26 října 2018.
Potvrzení zasílejte, prosím elektronicky na adresu casod@casod.cz nebo telefonicky na 777 011 767 - plk. v.v. Jan Klusáček či 737 939 355 - pplk. v zál. Ing. Martin Šufajzl.

Programu 10. sněmu najdete na úvodní stránce WEBu, pod odpočtem.

Naposledy upravil Martin Šufajzl 06/10/2018 22:20:28
Správce stránky 178.255.*.*
1 0
střelby 131. do

Skvělí dělostřelci, výzbrojaři, muničáři a pyrotechnici, příznivci ČaSOD!!

Ve spolupráci a příslušníky gardového dělostřelectva Armády ČR bude dne 26. dubna 2018 organizována návštěva střeleb 131. do (152 mm ShKH) ve VVP Hradiště (Doupov). K tomu bude z Prahy vypraven autobus od Generálního štábu v Praze 6 (parkoviště K+R na Evropské / nedaleko POŠ). Předpokládaná doba odjezdu je 06,30, návrat nejpozději do 19,00.

Nutno dobré boty, teplé oblečení (viz www.foreca.cz). Svačinu či občerstvení pochopitelně sebou.

Program VIP dne je jednoduchý:

příjezd na pozorovatelnu – seznámení se s taktickou a topografickou situací – sledování střelby dělostřeleckého oddílu za podpory bitevních vrtulníků – objasnění činnosti leteckých návodčích – přesun do prostoru palebných postavení – sledování střelby v palebných postaveních – diskuse – odjezd do Prahy …

Žádáme případné zájemce, aby nahlásili svoji účast na adresu casod@casod.cz nejpozději do 20. dubna 2018. Prosíme o sdělení těchto údajů: hodnost, jméno a příjmení, do poznámky napište, že máte zájem o přepravu z Prahy nebo z Podbořan!!!

Pokud bude zájem se dopravit do Podbořan samostatně, oznamte toto v poznámce na výše uvedený e-mail a pro Vás platí kontaktní místo benzinová stanice PAP Oil v Podbořanech (50.2350272N, 13.4082717E), čas 8.20-8.35!! Tento čas je potřebné dodržet z důvodu včasného vjezdu do VVP Hradiště, vlastně dnes již ÚjÚ.

 

Ing. Martin Šufajzl

člen Prezidia ČaSOD, z. s. pro vnější vztahy

737 939 355

Naposledy upravil Martin Šufajzl 03/14/2018 21:03:44