Na vědomost se dává, že cyber-prostor tento jest novým WEBem spolku ČaSOD/ČASOD.

Případné Vaše milé a zejména konstruktivní nápady zasílejte na casod@casod.cz.

Děkujeme za podporu.

Občanské sdružení
Česká a slovenská obec dělostřelecká,

zapsaný spolek

ČaSOD, z.s. vzniklo v roce 2005 pro semknutí dělostřelců, výzbrojařů, pyrotechniků a sympatizantů k následnému šíření mírně zašlé slávy hrdého cechu kanonýrského. 

 

Registrace Ministerstvem vnitra ČR proběhla dne 29. dubna 2008, nová registrace 3. května 2012, později automaticky přeregistrováno Rejstříkovým soudem dne 1.1.2014, čj. VS/1-1/60724/05-R. IČ: 26997053. Ustavující sněm proběhl dne 9. května 2005 v sídle spolku na Novotného lávce 5. Praha 1 - Staré město, PSČ 116 68.

Prezidium spolku

Prezident spolku pplk. v.z. Ing. Martin Šufajzl
Viceprezident spolku plk. v.v. Jan Klusáček
Člen prezidia pro vnitřní vztahy   
Člen prezidia pro vnější vztahy  
Člen prezidia - tajemník  
Člen prezidia pprap. v.v. Ladislav Lhota
Člen prezidia prap. v.v. Emil Markup
Člen prezidia pplk. v.v. Ing. Jaroslav Křen
Člen prezidia - pokladník pplk. v.v. Ing. Martin Neuschl

 

Prezidium spolku bylo zvolené 9. sněmem ČaSOD, dne 23. dubna 2016, dne 10.4.2019 nahradil rezignujícího kpt. v.z. Mgr. Jana Haase nový člen prezidia pprap. v.z. Ladislav Lhota.