P Ř I H L Á Š K A

P Ř I H L Á Š K A

do občanského sdružení

ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ

 

Přihlašuji se do občanského sdružení ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ

se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré Město, Česká republika.

Prohlašuji, že se budu řídit stanovami a vnitřními předpisy sdružení.

 

Hodnost

Titul

Jméno a příjmení:

 

 

 

Datum narození:

PSČ:

Adresa bydliště:

PSČ:

Kontaktní adresa:

Tel:

 

Fax:

 

e-mail:

 

 

V…………………………………… dne …………………………

 

 

 

Podpis člena sdružení:…………………………………

 

Odeslat na adresu: ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 – Staré město, Česká republika

 

 

ZÁZNAM O REGISTRACI

 

 

Přihláška registrovaná dne:……………………………

 

 

Osobní číslo člena sdružení:

(Používat jako VS)

 

 

 

………………………………….

podpis funkcionáře