17.-19. srpna 2018
Den sil podpory - CIHELNA
www.akcecihelna.com
(
z Prahy pojedeme autobusem v sobotu 18.8.2018 - detaily již brzy)

1. září 2018
Tankový den ve VTM Lešany
www.vhu.cz

11. listopadu 2018
Den válečných veteránů
(místo konání bude upřesněno)

10. sněm spolku ČaSOD (10. 11. 2018)

Měsíců
0
0
0
0
Dnů
0
0
0
0
Hodin
0
0
0
0
Minut
0
0
0
0
Sekund
0
0
0
0

Program 10. sněmu spolku konaného dne 10. listopadu 2018:

1. Zahájení a schválení programu jednání;
2. Volba orgánů sněmu (mandátová, návrhová komise, řídící jednání, zapisovatel);
3. Zpráva mandátové komise;
4. Zpráva prezidia o činnosti ČaSOD za uplynulé období;
5. Zpráva o hospodaření - účetní uzávěrka;
6. Zpráva kontrolní komise;
7. Schválení účetní uzávěrky;
8. Návrh rozpočtu na další období;
9. Přednesení návrhů na členy kontrolní komise a volba kontrolní komise;
10. Návrh Plánu činnosti spolkuna další období;
10.a. podíl klubů na činnosti spolku;
10.b možnost spolupráce s ostatními spolky a organizacemi;
11. Diskuze (zahájena oceněním členů); 
11.a. problematická komunikace napříč spolkem;
11.b. dotační politika spolku;
11.c. nový WEB spolku www.casod.cz;
11.d. informace o spolupráci při organizaci WEC 2023;
11. Přijetí usnesení;
12. Závěr.

Další informace ...

akce spolku

2 Martin Šufajzl (03/23/2018 23:03:51)