Nejbližší akce spolku:

sněm obce (duben)

návštěva cvičení jineckých dělostřelců (duben)

vyhodnocení dělostřeleckého plesu