Na zápise usilovně pracujeme a bude tady co-by-dup ...