A k t u a l i t y:

Připravujeme návrhy akcí a činností na zbytek roku 2021

... pište nápady a nabídky na casod@casod.cz

díky ...

Zemřel prezident spolku

_VK1

Dne 28. ledna 2021 zemřel prezident spolku podplukovník Ing. Jaroslav Stojan, EURING. ...

30. ledna 2021 (admin)


Pozdrav od Náčelníka dělostřelectva Armády ČR ...

02843057_0

U příležitosti výročí bitvy u Jasla ...

14. ledna 2021 (admin)


Výzva k uhrazení členských příspěvků pro rok 2021

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

K uhrazení použijte následující údaje:

Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu: 1071014180, kód banky 5500, 

částka 250,- Kč, Variabilní symbol: číslo průkazky člena spolku.

 

Svaté Barboře zdar (a CoViDu ZMAR!!)

7. ledna 2021 (admin)