A k t u a l i t y:

Kulturní akce spolku

čt 16.2.2023

Jednání Prezidia spolku k aktuálním otázkám (kancelář prezidia)
R41df2676d66b848bea26f10ff70ae445


Kluby spolku:

Plzeň

Rokycany

Pardubice

Brno

Vyškov

Uherský Brod


Zemřel člen spolku, rytíř dělostřelectva

 

Vážení priatelia, Rytieri delostrelectva, 

s ľútosťou Vám oznamujem, že dňa 12.01.2023 vo večerných hodinách, vo veku 70 rokov, nás navždy opustil viceprezident ČASOD, Rytier delostrelectva a Rytier rádu svätého Gregora Veľkého, člen klubu ZV SR v Dolnom Kubíne, bývalý príslušník ŽelV (VÚ 1540) náš spolužiak a priateľ

mjr. Stanislav BERNOLÁK

Posledná rozlúčka sa konala dňa 17.01.2023 o 14,00 hod. v kostole Povýšenia svätého kríža v Dolnom Kubíne na Brezovci.

Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

 

Kondolencie môžete poslať manželke:

Valéria BERNOLÁKOVÁ, ul. Ľ. Štúra č. 2044/3, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

Tel.: + 421 0907 834 862; e-mail: bernolak@centrum.sk
 
 
S pozdravom

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA - 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 
23. ledna 2023 (admin)

Výzva k zaslání ohlasů k 15. společenskému večeru dělostřelectva

Přátelé, kolegové, kamarádi,

dne 13. ledna 2023 jsme se na Klubu Lávka slušně pobavili (alespoň doufám). Jak jsem Vás požádal, rád bych dostal Vaše podněty co a jak do příštího společenského večera upravit - zlepšit - změnit. Moc díky za Vaše podněty, kterými se rozhodně budeme zabývat.

 

Podněty zasílejte na:

Martin Šufajzl, 737 939 355, e-mail: spolvecer23@casod.cz

 

Svaté Barboře zdar!!!

16. ledna 2023 (admin)


Výzva k uhrazení členských příspěvků pro rok 2023

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

K uhrazení použijte následující údaje:

Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu: 1071014180, kód banky 5500, 

částka 250,- Kč, variabilní symbol: číslo průkazky člena spolku.

 

Svaté Barboře zdar!!!

9. ledna 2023 (admin)