A k t u a l i t y:

Kulturní akce spolku

13.1.2023
společenský večer
(foto ke stažení)

17.5.2023 střelby 13.dp (fotogalerie)

Jednání Prezidia spolku k aktuálním otázkám (kancelář prezidia)

čt 22.6.2023
R41df2676d66b848bea26f10ff70ae445


Kluby spolku:

Brno

Pardubice

Plzeň

Rokycany

Uherský Brod

Vyškov


7th World Engineers Convention 2023

WEC2023-signature-banner_550x150


Střelby 132. do ve VÚj Hradiště - CVIČENÍ "DURABLE FIRES 2023"

Dne 17. května 2023 se uskutečnila návštěva našich gardových dělostřelců v rámci jejich polního výcviku.

Akce se účastnili příslušníci spolku ČaSOD, doprovodili nás kamarádi a kolegové z ČSoL. Celkem se akce účastnilo téměř 30 osob. Počasí nám přálo, pravda, na Jánském vrchu tolik foukat nemuselo.

Velký dík patří veliteli pluku, který si na naši VIP návštěvu vyčlenil celý den a osobně nás doprovázel po všech navštívených prostorech.

Gardoví dělostřelci prokázali svou profesionalitu a nadšení ke službě vlasti. Z to jim patří velký dík!

 

Prezident spolku

Ing. Martin Šufajzl
podplukovník v záloze

 

Fotografie: Václav Šesták

17. května 2023 (admin)


Sraz dělostřelectva TEREZÍN 2023

20. května 2023

 

 


Zemřel člen spolku, rytíř dělostřelectva

 

Vážení priatelia, Rytieri delostrelectva, 

s ľútosťou Vám oznamujem, že dňa 12.01.2023 vo večerných hodinách, vo veku 70 rokov, nás navždy opustil viceprezident ČASOD, Rytier delostrelectva a Rytier rádu svätého Gregora Veľkého, člen klubu ZV SR v Dolnom Kubíne, bývalý príslušník ŽelV (VÚ 1540) náš spolužiak a priateľ

mjr. Stanislav BERNOLÁK

Posledná rozlúčka sa konala dňa 17.01.2023 o 14,00 hod. v kostole Povýšenia svätého kríža v Dolnom Kubíne na Brezovci.

Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

 

Kondolencie môžete poslať manželke:

Valéria BERNOLÁKOVÁ, ul. Ľ. Štúra č. 2044/3, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

Tel.: + 421 0907 834 862; e-mail: bernolak@centrum.sk
 
 
S pozdravom

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA - 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 
23. ledna 2023 (admin)

Výzva k zaslání ohlasů k 15. společenskému večeru dělostřelectva

Přátelé, kolegové, kamarádi,

dne 13. ledna 2023 jsme se na Klubu Lávka slušně pobavili (alespoň doufám). Jak jsem Vás požádal, rád bych dostal Vaše podněty co a jak do příštího společenského večera upravit - zlepšit - změnit. Moc díky za Vaše podněty, kterými se rozhodně budeme zabývat.

 

Podněty zasílejte na:

Martin Šufajzl, 737 939 355, e-mail: spolvecer23@casod.cz

 

Svaté Barboře zdar!!!

16. ledna 2023 (admin)


Výzva k uhrazení členských příspěvků pro rok 2023

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

K uhrazení použijte následující údaje:

Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu: 1071014180, kód banky 5500, 

částka 250,- Kč, variabilní symbol: číslo průkazky člena spolku.

 

Svaté Barboře zdar!!!

9. ledna 2023 (admin)