A k t u a l i t y:

čt 27.1.2022

Jednání Prezidia spolku k aktuálním otázkám (kancelář prezidia)


Připravujeme řádný volební sněm - duben 2022

Detaily připravujeme... 
R41df2676d66b848bea26f10ff70ae445


Kluby spolku:

Plzeň

Rokycany

Pardubice

Brno

Vyškov

Uherský Brod


Pozdrav od Náčelníka dělostřelectva Armády ČR ...

jaslo2022_2

U příležitosti výročí bitvy u Jasla ...

15. ledna 2022 (admin)


Oznámení Prezidia spolku k členským příspěvkům pro rok 2022

 

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

Prezidium spolku se na svém prosincovém jednání rozhodlo ulehčit kapsám svých členů, a to tím, že odpustí platbu řádného ročního členského příspěvku ve výši 250,-Kč, vztažených pro rok 2022.

Nicméně stanovili jsme jednu podmínku. Tou je revize údajů členské základny. To znamená, že všichni členové spolku jsou povinni oznámit prezidiu spolku několiko svých údajů.

Vaše aktuální kontaktní informace (poštovní adresa, elektronická adresa), číslo členského průkazu, číslo a datum vydání kříže dělostřelectva (byl-li vydán), čísla a data vydání medailí spolku (bronz, stříbro, zlato/pokud je držitelem). Uvedené údaje zašlete, prosím, na elektronickou adresu members@casod.cz případně písemně na poštovní adresu spolku Novotného lávka 200/5, Praha 1 - Staré město, PSČ 116 68.

Na základě výše uvedeného postupu Vám bude potvrzeno odpuštění členského poplatku pro rok 2022.

Pochopitelně garantujeme správné nakládání s citlivými údaji.

 

Děkuji Všem za spolupráci, ochotu a pochopení. Svaté Barboře zdar (a CoViDu ZMAR!!).

 

Ing. Martin Šufajzl

prezident spolku

 

31. prosince 2021 (admin)


P.S. Chyba v e-mailové adrese uvedené v textu článku již odstraněna. Tímto se admin všem omlouvá za případné komplikace při odesílání podkladových údajů.