17.-19. srpna 2018
Den sil podpory - CIHELNA
www.akcecihelna.com
(
z Prahy pojedeme autobusem v sobotu 18.8.2018 - více detailů)

1. září 2018
Tankový den ve VTM Lešany
www.vhu.cz

11. listopadu 2018
Den válečných veteránů
(místo konání bude upřesněno)

Gmail - Rezignace Kontrolní komise ČaSOD

martin sufajzl

Rezignace Kontrolní komise ČaSOD

 Jaromír Kafka
 27. června 2018 9:35
Komu:
Jaroslav Stojan, Jan Klusáček, Jirka Bílský, Mirek Vampula, Martin Šufajzl, Jan Haas, Emil Markup, Martin Neuschl, Jarda Křen
Kopie:
Ruda Rak, Karol Mäsiar

 

Někteří vážení, někteří méně,

intenzivně z veřejně dostupných zdrojů sleduji vývoj v prezídiu spolku od okamžiku našeho posledního rozhovoru dne 18. dubna s nadějí, že se vrátíme do období vzájemné komunikace a porozumění. Bohužel musím po téměř dvou měsících konstatovat, že jste pravděpodobně z našeho posledního rozhovoru nic nepochopili a že prezídium vlastně vůbec nic měnit nechce, protože život v ilegalitě vůči členské základně a současně na výsluní individuality vám (tedy přesněji některým z vás) asi vyhovuje.

Ze zveřejněného programu sněmu usuzuji snahu o zakonzervování prezídia i stanov a nezájem o veřejnou diskusi nad problémem vedení spolku.

A u toho já opravdu nechci být.

Doufal jsem alespoň v dílčí pokrok, a při našem jednání přistoupil na to, že Kontrolní komise setrvá ve své činnosti až do sněmu. Protože ale nevidím ani světélko na konci tunelu, po poradě s kolegy konstatujeme ukončení činnosti Kontrolní komise ČaSOD již v termínu 30. června 2018.

Současně sděluji za svou osobu následující. Protože se stále považuji za pravověrného dělostřelce s okamžitou platností končím své členství v této kdysi velmi vážené a ctěné instituci.

Průkazku si ponechám jako memento na dobu, kdy tato instituce vzkvétala a oslovovala naše bývalé i současné kolegy ve zbrani ve značném rozsahu.

 

Plukovník gšt. Ing. v. v. Jaromír Kafka

PS: Věřím, že někdo najde odvahu tento dopis zveřejnit třeba jako podklad pro diskusi před nadcházejícím sněmem. Další diskusi na toto téma odmítám.

10. sněm spolku ČaSOD (10. 11. 2018)

Měsíců
0
0
0
0
Dnů
0
0
0
0
Hodin
0
0
0
0
Minut
0
0
0
0
Sekund
0
0
0
0

Program 10. sněmu spolku konaného dne 10. listopadu 2018:

1. Zahájení a schválení programu jednání;
2. Volba orgánů sněmu (mandátová, návrhová komise, řídící jednání, zapisovatel);
3. Zpráva mandátové komise;
4. Zpráva prezidia o činnosti ČaSOD za uplynulé období;
5. Zpráva o hospodaření - účetní uzávěrka;
6. Zpráva kontrolní komise;
7. Schválení účetní uzávěrky;
8. Návrh rozpočtu na další období;
9. Přednesení návrhů na členy kontrolní komise a volba kontrolní komise;
10. Návrh Plánu činnosti spolkuna další období;
10.a. podíl klubů na činnosti spolku;
10.b možnost spolupráce s ostatními spolky a organizacemi;
11. Diskuze (zahájena oceněním členů); 
11.a. problematická komunikace napříč spolkem;
11.b. dotační politika spolku;
11.c. nový WEB spolku www.casod.cz;
11.d. informace o spolupráci při organizaci WEC 2023;
11. Přijetí usnesení;
12. Závěr.

Další informace ...

akce spolku

3 Martin Šufajzl (07/04/2018 11:33:01)