A k t u a l i t y:

29.4.2021

Jednání Prezidia spolku k aktuálním otázkám (kancelář prezidia)


Připravujeme návrhy akcí a činností na zbytek roku 2021

... pište nápady a nabídky na casod@casod.cz

díky ...


Připravujeme řádný volební sněm - duben 2022

Detaily budeme postupně zveřejňovat. 

Zemřel ředitel odboru péče o válečné veterány Ministerstva obrany

Dne 30. března 2021 zemřel ředitel OVV MO pan plukovník Ing. Karel Vávra, Ph.D. ...

30. března 2021 (admin)


Zemřel člen prezidia spolku

Dne 21. března 2021 zemřel člen prezidia spolku podplukovník Ing. Jiří Bílský ...

21. března 2021 (admin)


Změna vedení spolku

Koncem února 2021 rozhodlo prezidium spolku o novém prezidentu spolku. Stal se jím pplk. v zál. Ing. Martin Šufajzl. Spolek povede do řádného volebního sněmu, který je plánován na duben 2022.

27. února 2021 (admin)


Zemřel prezident spolku

_VK1

Dne 28. ledna 2021 zemřel prezident spolku podplukovník Ing. Jaroslav Stojan, EURING. ...

30. ledna 2021 (admin)


Pozdrav od Náčelníka dělostřelectva Armády ČR ...

02843057_0

U příležitosti výročí bitvy u Jasla ...

14. ledna 2021 (admin)


Výzva k uhrazení členských příspěvků pro rok 2021

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

K uhrazení použijte následující údaje:

Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu: 1071014180, kód banky 5500, 

částka 250,- Kč, Variabilní symbol: číslo průkazky člena spolku.

 

Svaté Barboře zdar (a CoViDu ZMAR!!)

7. ledna 2021 (admin)