ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ 

(v skratke ČASOD) občianske združenie Sídlo: ul. Sibírska 4, 831 02 Bratislava 3

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: 13. septembra 2004 pod č.j.: VVS/1–900/90–24415

Ustanovujúci snem sa konal pri príležitosti slávnostnej inaugurácie čestným krížom „Rytier delostrelectva“ v priestore reštaurácie Hotela STAVO INDUSTRIA, ul. Prieložtek 1, 03601 Martin dňa 14.5.2005 od 15.00 hodín.

Zvolené orgány na sneme dňa 13.11.2010:

Prezident  združenia

Ing. Milan PODHORÁNI († 2017)

Viceprezidenti združenia

Ing. Jozef KAVECKÝ

Stanislav BERNOLÁK

Jozef SCHULZ († 2016)

Ing. Andrej STAŠKO

Ing. Zoltán FARKAS

Ing. Vladimír KAVICKÝ (za výzbrojnú službu)

Ing. Zita BOBAĽOVÁ (ekonóm)

ing. Jaroslav STOJAN, EUR ING

Revízna a kontrolné komisia:

Ing. Miloš LAZAR,CSc, – predseda

Ing. Vladimír ŽBODÁK – člen

Ing. Štefan CSONTOS – člen

Generálny sekretár združenia

 JUDr. Marián ĎURINA