30.6.2021

ČASOD (SK)

Úspešní absolventi vysokoškolského štúdia, odbornosť delostrelec

Liptovský Mikuláš

(viacej informácií)


VEĽKONOČNÝ VINŠ

detaily zde

VIANOČNÝ VINŠ

detaily zde

15.1.2020

Slavnostní shromáždění u příležitosti 75. výročí bitvy u Jasla (Trenčín)

detaily zde

15.1.2020

Den dělostřelectva

detaily zde

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ 

(v skratke ČASOD) občianske združenie Sídlo: ul. Sibírska 4, 831 02 Bratislava 3

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: 13. septembra 2004 pod č.j.: VVS/1–900/90–24415

Ustanovujúci snem sa konal pri príležitosti slávnostnej inaugurácie čestným krížom „Rytier delostrelectva“ v priestore reštaurácie Hotela STAVO INDUSTRIA, ul. Prieložtek 1, 03601 Martin dňa 14.5.2005 od 15.00 hodín.

Zvolené orgány na 5. sneme dňa 27.4.2019:

Prezident  združenia

plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

Čestný Prezident združenia:

genmjr. v. v. Ing. Dušan HUMENÝ

Viceprezidenti združenia

plk. Ing. Pavol BARANČÍK

mjr. v. v. Stanislav BERNOLÁK

mjr. Ing. Ján HRIC

pplk. v. v. Ing. Vladimír NEUPAER

plk. v. v. RSDr. Jaroslav JUNEK

pplk. Ing. Roman BOBAĽ

kpt. Ing. Zita BOBAĽOVÁ (ekonóm)

pplk. v. v. Ing. Jaroslav STOJAN (za Českú republiku)

Revízna a kontrolná komisia:

pplk. Ing. Andrej STAŠKO - predseda

plk. v. v. Ing. Vladimír ŽBODÁK - člen

plk. v. v. Ing. Štefan CSONTOS - člen

Generálny sekretár združenia

ppráp. v. v. JUDr. Marián ĎURINA