Vážení priatelia, delostrelci,

dnes 15.01.2019 si pripomíname Deň delostrelectva. Z príležitosti tohto slávnostného dňa - z archívu VHA Praha vyberáme:

K výrazným momentům nasazení československých jednotek v oblasti východní fronty patří jejich účast na operaci u Jasla, zahájené v polovině ledna 1945. Boj u Jasla představoval součást mohutné ofenzivy Rudé armády, vedené v prostoru od Baltského moře až k pohoří Karpaty.

Mezi 12. a 14. lednem 1945 přešly do útoku proti nacistickým silám všechny tři běloruské fronty a 1. ukrajinský front i jednotky 4. ukrajinského frontu, jemuž byl podřízen také 1. československý armádní sbor v SSSR, přičleněný k 1. gardové armádě. Všech pět československých dělostřeleckých pluků i s částmi tankové brigády bylo přiděleno jako podpora 38. armády, jež zahájila 15. ledna útok v prostoru Jasla.

Dělostřelecké pluky se musely do určeného prostoru bojiště skrytě přesunout z dosavadních pozic u Ondavy a překonat vzdálenost devadesáti kilometrů. Cílem operace, na níž se měly podílet, byl útok ve směru na Jaslo, Gorlici, Novy Sacz a Krakow. Českoslovenští dělostřelci i tankisté se účinně zapojili do útoku a napomohli postupu 38. i 1. gardové armády,

Dělostřelecké pluky zahájily bojovou činnost 15. ledna ve 4.00, po provedení technické přípravy a ověření atmosférických podmínek čekaly na rozkaz k zahájení palby. Ten přišel v 8.30 vystřelením signálních raket, následovaném salvou raketometů, známých „kaťuší". Potom se rozpoutala těžká dělostřelecká a raketometná palba, pokračující z více než čtrnácti set hlavní sovětských a československých jednotek až do 9.50.

Po zastavení palby vyrazila do útoku pěchota s podporou tanků, z nich dvě čety byly československé. Jednu, pod velením podporučíka Josefa Firly, tvořily dva tanky T-34/76 a samohybné dělo SU-85, druhou, jíž velel nadporučík Rostislav Kadeřávek, tvořily tři tanky T-34/76. Jejich úkolem byl postup proti opevněným kótám 379. a 382. v prostoru Jasla a potom pronásledování nepřítele. Přes ztrátu dvou strojů tankisté se samopalníky obě kóty ovládli a potom postupovali do obcí Swierchowa a Zaleže, během boje účinně podporovali pěšáky Rudé armády.

Cílem palby československých dělostřelců během bitvy u Jasla byly baterie německých polních houfnic, seskupení nepřátelských vojsk i body protivníkovy obrany v samotném Jaslu. Výsledek bojové činnosti všech pěti pluků byl jednoznačně úspěšný a napomohl k proražení obranné linie nepřítele a jeho donucení k zahájení ústupu. Po ukončení bojové činnosti u Jasla se přesunuly zpět k 1. československému armádnímu sboru.

Boj pěti dělostřeleckých pluků u Jasla představuje největší a nejúspěšnější operaci v celé historii československého dělostřelectva. Za minulého režimu byl 15. leden slaven jako Den dělostřelectva, později Den raketového vojska a dělostřelectva.

priateľským pozdravom 

 
 ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
    JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
         ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA - 3
                 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 
e-mail:   durinaadvokat@gmail.com
MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.: ++421 2 4425 4200
Slovensko Česká republika 
ČASOD: Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám.
FORTIS CADERE, CEDERE NON POTEST.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ 

(v skratke ČASOD) občianske združenie Sídlo: ul. Sibírska 4, 831 02 Bratislava 3

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: 13. septembra 2004 pod č.j.: VVS/1–900/90–24415

Ustanovujúci snem sa konal pri príležitosti slávnostnej inaugurácie čestným krížom „Rytier delostrelectva“ v priestore reštaurácie Hotela STAVO INDUSTRIA, ul. Prieložtek 1, 03601 Martin dňa 14.5.2005 od 15.00 hodín.

Zvolené orgány na sneme dňa 13.11.2010:

Prezident  združenia

Ing. Milan PODHORÁNI († 2017)

Viceprezidenti združenia

Ing. Jozef KAVECKÝ

Stanislav BERNOLÁK

Jozef SCHULZ († 2016)

Ing. Andrej STAŠKO

Ing. Zoltán FARKAS

Ing. Vladimír KAVICKÝ (za výzbrojnú službu)

Ing. Zita BOBAĽOVÁ (ekonóm)

ing. Jaroslav STOJAN, EUR ING

Revízna a kontrolné komisia:

Ing. Miloš LAZAR,CSc, – predseda

Ing. Vladimír ŽBODÁK – člen

Ing. Štefan CSONTOS – člen

Generálny sekretár združenia

 JUDr. Marián ĎURINA