ARCHIV 2021


Výzva k uhrazení členských příspěvků pro rok 2021

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

K uhrazení použijte následující údaje:

Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu: 1071014180, kód banky 5500, 

částka 250,- Kč, variabilní symbol: číslo průkazky člena spolku.

 

Svaté Barboře zdar (a CoViDu ZMAR!!)

7. ledna 2021 (admin)


Pozdrav od Náčelníka dělostřelectva Armády ČR ...

02843057_0

U příležitosti výročí bitvy u Jasla ...

14. ledna 2021 (admin)


Zemřel prezident spolku

_VK1

Dne 28. ledna 2021 zemřel prezident spolku podplukovník Ing. Jaroslav Stojan, EURING. ...

30. ledna 2021 (admin)


Změna vedení spolku

Koncem února 2021 rozhodlo prezidium spolku o novém prezidentu spolku. Stal se jím pplk. v zál. Ing. Martin Šufajzl. Spolek povede do řádného volebního sněmu, který je plánován na duben 2022.

27. února 2021 (admin)


Zemřel člen prezidia spolku

Dne 21. března 2021 zemřel člen prezidia spolku podplukovník Ing. Jiří Bílský ...

21. března 2021 (admin)


Zemřel ředitel odboru péče o válečné veterány Ministerstva obrany

Dne 30. března 2021 zemřel ředitel OVV MO pan plukovník Ing. Karel Vávra, Ph.D. ...

30. března 2021 (admin)


Zemřel člen spolku, rytíř dělostřelectva

Kamarádi rakeťáci, dělostřelci a kolegové:

Dne 30. dubna 2021 nás opustil vzácný člověk, rakeťák a rytíř dělostřelectva plk. v.v. Ing. Miroslav SUK.

Mirek se narodil v roce 1947 ve  Svitavách. Po ukončení ZDŠ studoval na VŠJŽ v Bratislavě a v letech 1965 – 1968 absolvoval VDU v Martině. Po vyřazení, jako poručík, nastoupil k těžké dělostřelecké brigádě do Hranic na Moravě. Zde prošel všemi funkcemi od VČ až po NŠ brigády a prožil s rodinou celou vojenskou kariéru. V letech 1969 až 1974 studoval na VA v Brně, kde získal titul inženýra.

Jeho odchod je nenahraditelná ztráta pro jeho rodinu, které vyjadřujeme hlubokou soustrast, ale  současně pro ČaSOD a posádku Hranice na Moravě, pro které  Mirek  vykonal mnoho dobrého.

Byl to zapálený odborník, čestný člověk a dobrý přítel.

Čest jeho památce !

1. května 2021 plk. v.v doc. Ing. Rudolf  VONDRÁČEK, Brno
patre (admin)


Kyšice 2021

V sobotu 8.5.2021 proběhla v obci Kyšice oslava Dne vítězství, za účasti zástupců spolku. Akce, kterou bravurně zorganizovala starostka obce Kyšice, proběhla za účasti zástupců státní správy a samosprávy, za účasti celé řady zástupců spolků a organizací, sdružujících příznivce historie, nejen vojenské. 

9. května 2021 (admin)


Oznámení prezidenta spolku

Vážení členové spolku!

Dnem 1. března 2021 jsem se, na základě souhlasu ostatních členů Prezidia ČaSOD, z.s., stal Prezidentem spolku. Tato změna je potvrzena souhlasným rozhodnutím Městského soudu v Praze k zápisu změny do spolkového rejstříku ze dne 18. března 2021. Prezidiem spolku bylo také stanoveno, že povedu spolek do doby provedení volebního sněmu spolku, tedy do dubna 2022. Tento volební sněm proběhne v souladu s ustanovením stanov spolku. V současné době připravujeme varianty provedení tohoto sněmu (klasicky anebo on-line). 

Pracujeme také na oživení vlastní činnosti spolku, doufejme v brzké již „rozvolňované“ době. Sledujte webové stránky spolku, kde najdete detailní informace k připravovaným akcím ve prospěch našich členů. Vaše návrhy na spolupráci či zájmu o akce, které nejsou v přehledu, neváhejte zaslat (nejlépe e-mail casod@casod.cz).

Současně žádám předsedy klubů o zaslání souhrnné informace o stavu klubu (počty členů, plánované akce, požadavky na prezidium), včetně kontaktních informací na členy výboru klubu. Potřebuji si aktualizovat tyto kontakty pro snazší komunikaci.

Děkuji za pochopení a vstřícnost a případné přeposlání tohoto informačního e-mailu ostatním členům spolku, kteří jej nedostali (třeba proto, že nevlastníme obsáhlou databázi kontaktů).

Pevně věřím v poklidnou spolupráci a vhodně koncipované akce pro naše členy …

S pozdravem a ve jménu Barbory svaté

Ing. Martin ŠUFAJZL (pplk. v zál.)

prezident spolku
Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká, z.s.
+420 737 939 355

18. května 2021 (admin)


Rozšíření vedení spolku

Na pravidelném zasedání dne  24. června 2021 rozhodlo prezidium o svém rozšíření. Tento akt je v souladu se stanovy spolku. Novým členem se stal pplk. gšt. Ing. Vlastimil Urban. Jeho hlavním úkolem bude koordinace spolupráce spolku s resortem obrany.

27. června 2021 (admin)


CIHELNA 2021

Na základě informace od OVV SSŘO MO oznamujeme, že letošní akce CIHELNA se ruší. Doufejme, že další akce resortu nepotká podobný osud. O dalších akcích budeme informovat.

27. června 2021 (admin)


Pomoc jižní Moravě ke zmírnění následků ničivého tornáda

Prezidium ČaSOD, z.s. v průběhu víkendu projednalo a odsouhlasilo finanční výpomoc třem nejpostiženějším obcím, a to Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice.

Na účet každé z těchto obcí přistála drobná finanční částka (5.000,-Kč).

28. června 2021 (admin)


Plán akcí spolku v roce 2022

Administrativa Odboru péče o válečné veterány Ministerstva obrany (OVV SSŘO MO) obdržela požadavek našeho spolku na zabezpečení akcí spolku v roce 2022. Všichni doufáme, že svět se vrátí do normálu a všechny plánované akce proběhnou bez jakýchkoliv omezení.

10. července 2021 (admin)


ČASOD (SK) Úspešní absolventi vysokoškolského štúdia, odbornosť delostrelec

znak-sk

Dne 30.6.2021 proběhlo v Liptovském Mikuláši slavnostní vyřazení absolventů - dělostřelců ...

13. července 2021 (admin)


Zemřel člen spolku, rytíř dělostřelectva

Kamarádi rakeťáci, dělostřelci a kolegové,

Dne 13. září 2021 nás po dlouhém a nerovném boji opustil rytíř dělostřelectva pplk. v zál. Ing. Jaromír Nečas. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 21. září 2021 v Husově sboru Církve československé husitské v Jaroměři.

Odešel nejen kamarád, ale také srdcař dělostřelec, voják, odborník na celou řadu logistických činností, zejména v opravárenské činnosti. Ztráta blízkého je vždy bolestná, Jaromíre, modré nebe ...

Čest jeho památce !

17. září 2021 Ing. Martin Šufajzl (admin, parte)


Vše nejlepší k narozeninám, pane generále!!

Dne 26. září 2021 slaví své krásné 97. narozeniny náš čestný člen a kamarád, válečný veterán, dělostřelec, vlastenec, generálmajor Miloslav Masopust.

mg-mm

26. září 2021 Foto: Twitter Armády ČR (admin)


Stálá expozice v ruzyňských kasárnách, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha, byla otevřena

Ve středu 29. září 2021 se v budově bývalé jízdárny kasáren Ruzyně uskutečnila vernisáž stálé expozice věnované období let 1939-1942, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha ...

2. října 2021 (www.vhu.cz, admin)


Francouzská ministryně obrany přijela do Prahy podpořit nákup nových děl

Česká armáda dostane nová děla. Na Ministerstvu obrany byla dne 30. září 2021 podepsána smlouva na pořízení 52 nových samohybných houfnic Caesar francouzského výrobce Nexter Systems. Stalo se tak během návštěvy francouzské ministryně obrany Florence Parly, která se svým českým protějškem Lubomírem Metnarem diskutovala i o česko-francouzské spolupráci v oblasti obrany ...

2. října 2021 (admin)


ČASOD (SK) DUKLA

dukla

6. října 2021 (admin)


Zemřel viceprezident spolku

DSC_7312_v2

 Dne 17. listopadu 2021 zemřel dlouholetý viceprezident spolku plukovník Jan Klusáček, hrdý člen spolku.

18. listopadu 2021 (admin, parte)


Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2022

Vážení členové spolku!

Jménem Prezidia spolku i jménem svým Vám přeji poklidný závěr roku 2021 a svěží vstup do roku 2022.

Spolek čeká zásadní rozhodnutí, volba členů prezidia na volebním sněmu spolku, který proběhne v dubnu 2022. Všichni doufáme, že tzv. pandemická situace ustane do normální roviny a svět přestane bláznit, zapojí zdravý rozum a vrátíme se ke standardu denního života.

Pevně věřím v plné obnovení činnosti spolku …


shutterstock_159575315

S pozdravem a ve jménu Barbory svaté

Ing. Martin ŠUFAJZL (pplk. v zál.)

prezident spolku

23. prosince 2021 (admin)