Zemřel prezident České a Slovenské Obce Dělostřelecké, z.s.


Kolegové, kamarádi, sympatizanti spolku ČaSOD!!

Dne 28. ledna 2021 v odpoledních hodinách nás navždy opustil dlouholetý prezident spolku, rytíř dělostřelectva, rakeťák pan podplukovník ve výslužbě Ing. Jaroslav Stojan, EURING.

Poslední rozloučení proběhlo dne 5.2.2021 v kruhu nejbližších v Hradci Králové.

 

Čest jeho památce!parte

Foto: P. Balák
T
ext: Martin Šufajzl


Vážení priatelia ČaSOD PRAHA,

spomedzi nás odišiel priamy, čestný a dobrý priateľ, Rytier delostrelectva Ing. Jaroslav STOJAN, EUR ING, na ktorého ste sa mohli kedykoľvek spoľahnúť. Ťažko sa dnes hľadajú slová ľútosti, či útechy, keď odišiel správny človek. Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý prežíva jeho rodina, jeho najbližší, jeho priatelia a smútok, ktorý spoločne v túto bolestnú chvíľu lúčenia cítime. 

V týchto ťažkých chvíľach vyjadrujeme celej rodine a známym, členom ČaSOD PRAHA veľa síl z nenahraditeľnej straty najbližšieho človeka. Je to ťažká strata nielen pre rodinu, ale pre nás všetkých, ktorí sme ho poznali. Dožičme rodine i všetkým ostatným, ktorí ho mali radi prekonať to jediné, čo už nemôžeme nikdy zmeniť.

Prijmite našu úprimnú sústrasť. 

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

BRATISLAVA

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár