ARCHIV 2023


16. společenský večer dělostřelectva

E.jpg

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu čas slavnostních setkání a společenských akcí. Zahájili jsme realizaci 16. společenského večera dělostřelectva a opět na zajímavé adresa nedaleko Karlova mostu s úžasným výhledem na Pražský hrad.

Realizace celé akce je v plném proudu, lístky jsou již v prodeji, máme jasné rozložení stolů a otevíráme tzv. "klidnou" zónu mimo hlavní sál. To ocení hosté, kteří si rádi popovídají a sem-tam si zatancují.

Počet míst k sezení je až 150, k dispozici již jen 5 volných vstupenek.

No a jako vždy další detaily a pokyny naleznete zde na:

Prezidium spolku se těší na hojnou účast na společenském večeru na exklusivní adrese v Praze.

Svaté Barboře zdar ...

Ing. Martin Šufajzl
prezident spolku

3. prosince 2023 (admin)

UpDate
17. ledna 2024 


31. října 2023 (admin)


20. října 2023 (admin)


Memorandum spolku s UO Brno

Prezident spolku a rektorka univerzity podepsali dne 17. října 2023 memorandum o spolupráci mezi Českou a Slovenskou Obcí Dělostřeleckou a Univerzitou obrany.

Obsahem memoranda a smlouvy je dohovor na užívání označení regionálního klubu spolku. Tento klub již více jak 15 let užívá název Klub ČaSOD při UO Brno.

V rámci zhruba hodinové schůzky byla rektorka seznámena s účelem spolku, jeho historií a vlastním prolnutím s Univerzitou obrany, resp. Vojenskou akademií.

DSC_2833.jpg

Prezident spolku

Ing. Martin Šufajzl
podplukovník v záloze

18. října 2023 (admin)


Výjezdní zasedání prezidia spolku

Ve dnech 4. a 5. října 2023 proběhlo výjezdní zasedání prezidia spolku, a to ve společenských prostorách 13. dělostřeleckého pluku v Jincích.

Řešeny byly otázky a úkoly další činnosti do konce roku 2023 a důležité akce počátku roku 2024. Diskutovány byly možnosti rozšíření členské základny spolku o lokální kluby, dále participace na oslavách svátku patronky dělostřelectva, a zahájeny práce směřující k zabezpečení společenského večera dělostřelectva v lednu 2024.

Prezidium bylo také seznámeno s nejnovější technikou českého dělostřelectva.

V nejbližších dnech zde naleznete další informace k budoucnosti našeho spolku.

 

Prezident spolku

Ing. Martin Šufajzl
podplukovník v záloze

5. října 2023 (admin)


99 let válečného veterána

Dne 26. září 2023 slaví pan generálporučík v.v. Ing. Miloslav MASOPUST překrásných 99. let, čestný člen chrabrého spolku kanonýrů.

Přejeme vše nejlepší a hlavně zdraví, plno krásného optimismu.

Ing. Miloslav MASOPUST vstoupil do čs. zahraničního vojska v SSSR v březnu 1944. Po absolvování výcviku u samostatného praporu samopalníků a kurzu velitelů čet byl zařazen na funkci velitele družstva 1. roty samostatného praporu samopalníků. V září 1944 byl u Dukly zraněn. Po vyléčení absolvoval kurz ve sborové autoškole a byl zařazen jako velitel čety k 5. dělostřeleckému pluku 1. čs. armádního sboru.
V lednu 1946 byl demobilizován. V říjnu 1946 nastoupil ke studiu do dělostřeleckého učiliště ve Vojenské akademii v Hranicích. V srpnu 1948 byl vyřazen v hodnosti poručíka a nastoupil jako velitel baterie u dělostřeleckého pluku ve Slaném. V letech 1968 až 1973 absolvoval kombinované studium ve Vojenské akademii v Brně. Až do svého propuštění v prosinci 1980 pracoval v různých velitelských funkcích dělostřeleckého a raketového vojska. Z armády byl propuštěn v hodnosti plukovníka.

26. srpna 2023 (admin)


7th World Engineers Convention 2023

WEC2023-signature-banner_550x150


Pochod po stopách Krále Šumavy

Dne 9. září 2023 se uskuteční v Janovicích nad Úhlavou pochod po stopách Krále Šumavy. Více info včetně registrace na www.pochod-sumava.online.

Organizuje Jednota ČSoL Boletice a město Janovice nad Úhlavou.

3. srpna 2023 (plakát; admin)


Odborná konference dělostřelectva

Dne 21. června 2023 proběhla v prostorách Klubu Univerzity obrany v Brně I. odborná konference dělostřelectva Armády ČR - FiresEffects. Konference se zúčastnili zástupci obranného průmyslu ČR, zástupci Armády ČR včetně zástupců akademické obce.

Generálním partnerem konference byla společnost STV Group, dalšími partnery byly společnosti RETIA, a.s., SAAB a státní podnik VTÚ/VTÚVM Slavičín.

Záštitu nad konferencí převzal Prezident ČaSOD.

21. června 2023 (admin)


Pohár generálů Srstky a Přikryla v šachu mládeže do 18 let

Dne 17. června 2023 se uskuteční Pohár generálů Srstky a Přikryla v šachu mládeže do 18 let.

Turnaj organizuje Spolek vojenské historie Valtice. ČaSOD je podporovatelem tohoto turnaje neboť oba prvorepublikový generálové měli zásadní vliv na vznik československého dělostřelectva. Akce bude probíhat v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

 

Prezident spolku

Ing. Martin Šufajzl
podplukovník v záloze

10. června 2023 (admin)


Sraz dělostřelectva TEREZÍN 2023

20. května 2023

 

 


Střelby 132. do ve VÚj Hradiště - CVIČENÍ "DURABLE FIRES 2023"

Dne 17. května 2023 se uskutečnila návštěva našich gardových dělostřelců v rámci jejich polního výcviku.

Akce se účastnili příslušníci spolku ČaSOD, doprovodili nás kamarádi a kolegové z ČSoL. Celkem se akce účastnilo téměř 30 osob. Počasí nám přálo, pravda, na Jánském vrchu tolik foukat nemuselo.

Velký dík patří veliteli pluku, který si na naši VIP návštěvu vyčlenil celý den a osobně nás doprovázel po všech navštívených prostorech.

Gardoví dělostřelci prokázali svou profesionalitu a nadšení ke službě vlasti. Z to jim patří velký dík!

 

Prezident spolku

Ing. Martin Šufajzl
podplukovník v záloze

 

Fotografie: Václav Šesták

17. května 2023 (admin)


Zemřel člen spolku, rytíř dělostřelectva

 

Vážení priatelia, Rytieri delostrelectva, 

s ľútosťou Vám oznamujem, že dňa 12.01.2023 vo večerných hodinách, vo veku 70 rokov, nás navždy opustil viceprezident ČASOD, Rytier delostrelectva a Rytier rádu svätého Gregora Veľkého, člen klubu ZV SR v Dolnom Kubíne, bývalý príslušník ŽelV (VÚ 1540) náš spolužiak a priateľ

mjr. Stanislav BERNOLÁK

Posledná rozlúčka sa konala dňa 17.01.2023 o 14,00 hod. v kostole Povýšenia svätého kríža v Dolnom Kubíne na Brezovci.

Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

 

Kondolencie môžete poslať manželke:

Valéria BERNOLÁKOVÁ, ul. Ľ. Štúra č. 2044/3, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

Tel.: + 421 0907 834 862; e-mail: bernolak@centrum.sk
 
 
S pozdravom

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA - 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 
23. ledna 2023 (admin)

Výzva k zaslání ohlasů k 15. společenskému večeru dělostřelectva

Přátelé, kolegové, kamarádi,

dne 13. ledna 2023 jsme se na Klubu Lávka slušně pobavili (alespoň doufám). Jak jsem Vás požádal, rád bych dostal Vaše podněty co a jak do příštího společenského večera upravit - zlepšit - změnit. Moc díky za Vaše podněty, kterými se rozhodně budeme zabývat.

 

Podněty zasílejte na:

Martin Šufajzl, 737 939 355, e-mail: spolvecer23@casod.cz

 

Svaté Barboře zdar!!!

16. ledna 2023 (admin)


Výzva k uhrazení členských příspěvků pro rok 2023

Přátelé, kolegové, kamarádi,

rok se s rokem sešel a je tu opět čas nepopulárního povinného výběru členských příspěvků.

K uhrazení použijte následující údaje:

Raiffeisenbank, a.s, číslo účtu: 1071014180, kód banky 5500, 

částka 250,- Kč, variabilní symbol: číslo průkazky člena spolku.

 

Svaté Barboře zdar!!!

9. ledna 2023 (admin)