Zemřel pan plukovník Ing. Karel Vávra, Ph.D., 
ředitel odboru pro válečné veterány MO ČROsobně mne ztráta pana plukovníka zasáhla. Potkávali jsme se na chodbách úřadu kde pracuji, budova MO-A, všemi znalými označovaná jako "áčko".
Vždy se zastavil na pár slov, pracoval ve funkci ředitele OVV MO zodpovědně, jeho záměrem bylo zkvalitnit péči resortu MO o válečné i novodobé vojenské veterány.
Chystal jsem se s ním promluvit o otázkách týkajících se našeho spolku.
Byl to skromný, dobrý chlap.
Upřímnou soustrast především rodině pana plukovníka. Modré nebe vojáku.

Prezident spolku Ing. Martin Šufajzl