4. prosince 2018 - mordor dělostřelectva českého - Jince

5. prosince 2018 - hlavní stan dělostřelectva českého - Praha

6. prosince 2018 - alma máter dělostřelectva českého - Brno