Rozlučka s vojenskou kariérou


7. prosince 2020

I stalo se, že dlouholetý oddaný voják - srdcař - pan plukovník Jiří Kývala, se rozhodl ukončit svou mnohaletou kariéru.

Rozhodnutí, za kterým stálo trpělivě promyšlené rozhodnutí. Ukončení aktivní vojenské služby je zásadní milník v životě vojáka, proto je také složité přijmout tuto skutečnost.

Přátelské setkání proběhlo v překrásném prostředí Vojenského kostela Jana Nepomuckého v Praze, o který se precizně starají vojáci Hradní stráže Prezidenta republiky. 

Pan  plukovník Jiří Kývala se hrdě hlásí k dělostřelectvu, v jehož řadách strávil většinu své úspěšné vojenské kariéry.

Jsem velmi rád, že jsem mohl být součástí společenského posezení, kterého se účastnili představitelé dělostřelectva Armády České republiky. Z pověření Prezidiem spolku jsem předal drobné dary a ocenění za jeho osobní přístup a vysokou profesionalitu.


vzdělání:

1984 Ukončení Vojenské střední odborné školy v Martine – obor dělostřelecký velitelský
1995 - 1999 Vojenská vysoká škola pozemního vojska Vyškov – distanční bakalářské studium
1999 - 2002 Vojenská vysoká škola pozemního vojska Vyškov – distanční magisterské studium
2005 Kurz vyšších důstojníků – VA Brno

vojenská praxe:

1984 - 1988 Velitel čety 31. těžkého dělostřeleckého oddílu
1988 - 1989 Velitel palebné skupiny 31. těžkého dělostřeleckého oddílu
1989 - 1990 zástupce velitele baterie 14. těžkého dělostřeleckého oddílu
1990 - 1992 Velitel baterie 14. těžkého dělostřeleckého oddílu a protitankového oddílu 5. motostřeleckého pluku
1992 - 1993 Velitel čety velitelské baterie 3. dělostřeleckého pluku
1993 - 1994 Velitel velitelské baterie 3. dělostřeleckého pluku
1994 - 1997 Velitel čety, velitelské baterie 76. dělostřeleckého oddílu
1997 - 1999 Starší důstojník operační skupiny 76. dělostřeleckého oddílu
1999 - 2001 Starší důstojník zpravodajské skupiny 76. dělostřeleckého oddílu
2001 - 2003 Náčelník skupiny zpravodajské činnosti 76. dělostřeleckého oddílu
2003 - 2005 Náčelník dělostřelectva 7. mechanizované brigády
2005 - 2007 Vedoucí starší důstojník – specialista, odboru bojové přípravy pozemních sil, VeSpS
2007 - 2008 Náčelník operačního odboru 13. dělostřelecké brigády
2008 - 2010 Velitel 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu 13. dělostřelecké brigády
2010 - 2013 Náčelník oddělení dělostřelectva odboru bojové přípravy pozemních sil, VeSpS
2013 - 2017 Zástupce velitele 13. dělostřelecké brigády / pluku
28. 10. 2014 Jmenován do hodnosti plukovníka 
2017 - 2020 Velitel Hradní stráže


Foto: J. Středa, M. Šufajzl
T
ext: Martin Šufajzl