Úvodní stránka > tisková zpráva

Vojenské Investiční Medaile podpořily Českou a Slovenskou Obec Dělostřeleckou.

Vojenské Investiční Medaile zahájily spolupráci s Českou a Slovenskou Obcí Dělostřeleckou, z.s. Předmětem spolupráce poskytnutí peněžního daru a dále vzájemná propagační podpora. Darovaná částka ve výši 15.000 Kč byla poskytnuta jednorázově a bude použita v souladu s cíli práce obce.

Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká, z.s. se specializuje na historické tradice československého raketového vojska a dělostřelectva. Pořádá přednášky. Zaměřuje se na publikační činnost. Podporuje rozvoj vztahů mezi vojáky v činné službě, v záloze, vojenskými veterány a civilní veřejností. Sdružuje jak bývalé příslušníky dělostřelectva, tak zájemce o činnost spolku. Úzce spolupracuje s útvary AČR. Poskytuje též podporu školám v rámci výuky historie. Organizuje akce s brannou tématikou. Zajišťuje zájezdy na památná místa spojená s československým dělostřelectvem. Obec disponuje bohatou členskou základnou v obou dnes samostatných republikách. V rámci spolku existují odborné sekce a regionální kluby.

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím projektů vojenského charakteru jako je muzejní činnost, pietní a připomínkové akce. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na česká a československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

 

 

 Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká, z.s. Vojenské Investiční Medaile

https://www.casod.cz/ 

http://www.investicnimedaile.cz/

facebook-logo-300x203