Výzva k uhrazení členských příspěvků do konce února 2019

Vážení členové obce dělostřelecké,

Dovoluji si vás i tímto oslovit a požádat vás o uhrazení členských příspěvků za rok 2019. Termínem uhrazení je do 28. února 2019. Při elektronické platbě (nebo platbách prostřednictvím peněžní poukázky) prosím uvádějte následující údaje.

Částka: 250,– Kč

Číslo účtu: 1071014180

Kód banky 5500

Variabilní symbol: Číslo vašeho členského průkazu v ČaSOD. Pokud ho nevíte, uveďte vaše rodné číslo.

Do poznámky je možné uvést informaci slovně, že se jedná o uhrazení příspěvku za rok 2019.

Při výběru prostřednictvím Klubů ČaSOD žádám předsedy klubů o informování svých členů jak příspěvky uhradit.

 

Děkuji za spolupráci.

Prezident ČaSOD

pplk. Ing. Jaroslav Stojan, EUR ING

  • Komentáře jsou prázdné.