Úvodní stránka > sněm spolku

10. Sněm naší obce ČaSOD, z. s., se uskuteční dne 10. listopadu 2018 od 10,00 hodin v sídle naší obce, Novotného lávka 5 v Praze.

Srdečně zveme všechny členy spolku!!

Žádáme vedoucí klubů o rozšíření této informace mezi všechny naše členy.

Žádáme potvrzení účasti do 10. října 2018 z důvodu logistického zabezpečení jednání. Potvrzení zasílejte na email casod@casod.cz (možno také na ermail janklusacek@seznam.cz nebo telefon 777 011 767, popřípadě na email schuffyk@live.com nebo telefon 737 939 355).

Program sněmu spolku:

1. Zahájení a schválení programu jednání;
2. Volba orgánů sněmu (mandátová, návrhová komise, řídící jednání, zapisovatel);
3. Zpráva mandátové komise;
4. Zpráva prezidia o činnosti ČaSOD za uplynulé období;
5. Zpráva o hospodaření - účetní uzávěrka;
6. Zpráva kontrolní komise;
7. Schválení účetní uzávěrky;
8. Návrh rozpočtu na další období;
9. Přednesení návrhů na členy kontrolní komise a volba kontrolní komise;
10. Návrh Plánu činnosti spolku na další období;
10.a.podíl klubů na činnosti spolku;
10.b možnost spolupráce s ostatními spolky a organizacemi;
11. Diskuze (zahájena případným oceněním členů); 
11.a. problematická komunikace napříč spolkem;
11.b. dotační politika spolku;
11.c. nový WEB spolku www.casod.cz;
11.d. informace o spolupráci při organizaci WEC 2023;
11. Přijetí usnesení;
12. Závěr.

Spojení do místa konání sněmu:

TRAM - zastávka Karlovy lázně (linky 2, 17, 18) nebo Národní divadlo (linky 2, 9, 17, 18, 22, 23) 

METRO - zastávka Staroměstská (trasa C) nebo Můstek (trasa C/B) nebo Národní třída (trasa B)

BUS - zastávka Staroměstská (linky 194, 207)

  • Komentáře jsou prázdné.

Kontakty:

Ing. Martin Šufajzl
737 939 355
schuffyk@live.com

casod@casod.cz 

Přivítali byste sněm spíše jako kulturní akci?

Celkový počet hlasů: 5
Hlasování bylo ukončeno: 10/31/2018