Vážení členové ČaSOD, z.s.

Sděluji smutnou zprávu. Dne 25. listopadu 2018 odešel náš kamarád a jeden ze zakládajících členů ČaSOD

plukovník Honza Gašpierik

z Opavy ve věku 72 let. Kdo jste ho znali, prosím věnujte mu tichou vzpomínku. Rozloučení proběhne ve čtvrtek 29. listopadu 2018 na Městském hřbitově v Opavě ve 13,00 hodin.

 

Čest jeho památce.

Prezident ČaSOD

Jarda Stojan

 

parte

S bolesťou zronení oznamujeme, že dňa 9. apríla 2018 opustil nás navždy vo veku 67 rokov náš drahý otec, dedko, brat, švagor, 


plukovník Ing. František Bobaľ
zástupca veliteľa 311. ťažkej delostreleckej brigády v Jincích

Telesné pozůstatky drahého zomrelého budú uložené na večný odpočinok dňa 13. apríla 2018 na mestskom cintoríne v Michalovciach. Pohreb sa uskutoční o 11hod v Dome smútku (ul. Jáná Kolára).

Odpočívaj v pokoji.
 

V mene smútiacej rodiny dcera syn s rodinou

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc 

pan 
plukovník ve výslužbě Ing. Michal Varga. 

Zemřel po krátké nemoci ve středu dne 21. března 2018 ve věku 73 let. 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 29. března 2018 ve 14.30 hodin ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria. 

Josefa Janáčka 949, Pardubice. 

Jménem pozůstalých: zarmoucená rodina 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

 

plukovník Ing. Michal Varga

Pan plukovník Ing. Michal Varga pracoval po celý svůj život v rezortu výzbrojního zabezpečení. Vystudoval Dělostřelecké technické učiliště v Martině specializaci výzbrojní zabezpečení. Po absolvování tohoto učiliště zastával základní funkce na stupni jednotka a útvar. Po získání praktických zkušeností na základních funkcích vystudoval Vojenskou akademii v Brně opět ve specializaci výzbrojního zabezpečení. Po absolvování Vojenské akademie pracoval ve funkcích na stupni divize a armáda. Několik let pracoval na štábu 4. armády v Písku. V roce 1984 byl ustanoven do funkce zástupce velitele 7. dělostřelecké divize v Pardubicích. Vzhledem k bohatým praktickým zkušenostem získaných výkonem předchozích funkcí byl vždy oporou veliteli divize při řešení otázek technického zabezpečení a otázek mobilizačního charakteru. Vzhledem k charakteru 7. dělostřelecké divize jako svazku s velkým mobilizačním úkolem se jednalo o otázky zásadního charakteru. Plukovník Varga pracoval vždy s maximálním nasazením, a protože se vyznačoval vždy i veselou myslí zvládal výkon funkce i s určitou noblesou. Po zrušení 7. dělostřelecké divize v devadesátých létech zastával několik let funkci zástupce velitele 2. dělostřelecké brigády pro výzbroj. I po odchodu z činné služby neztratil kontakt s Armádou České republiky a více jak 20 let spolu s bývalými kolegy neúnavně organizoval společenská setkání bývalých příslušníků 7. dělostřelecké divize a 2. dělostřelecké brigády.

Čest jeho památce (sepsal Míla Šustr)

Oznamuji všem přátelům a známým, že nás 8. března 2018 navždy opustil

pplk. v. v. Ing. Štefan TÓTH, dlouholetý příslušník - bývalý Hlavní inženýr 9. samostatného raketometného oddílu v Jistebnici.

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 15. března 2018 ve 14.00 hodin  v obřadní síni táborského krematoria.
Čest jeho památce.

 

Miroslav Tremmel

Vážení kolegové, 
ve věku nedožitých 84 let zemřel v úterý dne 20. února 2018 pan plukovník v. v. doc. Ing. Ladislav Zeman, CSc. 
Rozloučení bude v obřadní síni ve Vyškově-Dědicích dne 27. února 2018 v 10hod.

Čest jeho památce!

Vážení kolegové, rytíři dělostřelectva,
dne 21. ledna 2018 zemřel po dlouhé nemoci člen Klubu ČaSOD Plzeň generála Alexandra Beera,
rytíř dělostřelectva, čestný člověk, kamarád, 
pan Zdeněk Lochman.

Čest jeho památce.

Předseda klubu
Jiří Beneš (delostrelciplzen@seznam.cz

Dle vyjádření rodiny nebude pohřeb.