2020

Dne 27. října 2020 nás opustil kolega a kamarád - dělostřelec
 
plk. v. v. Ing. Josef GLADIŠ
 
Čest jeho památce!
 

27.10.2020 - Petr Cimala (parte)


 

Dne 28. září 2020 nás po dlouhé a těžké nemoci navždy opustil kolega a kamarád - rytíř dělostřelectva
 
plk. v. v. Ing. Jaromír KAFKA
 
Na přání zesnulého proběhne rozloučení v nejbližším rodinném kruhu.
 
Čest jeho památce!
 

 

29.9.2020 - pplk. v. v. Ing. Miroslav Tremmel (parte)


 

Kolegové kanonýři,

v pátek 7. června 2020 ve věku nedožitých 73 let nečekaně opustil tento svět pan generálporučík Ing. Pavel Honzek.

Poslední rozloučení se uskutečnilo 11. června 2020 ve 13 hod v Dome smútku v Trenčíně.

Čest jeho památce!

g-honzek 

13.6.2020 - JUDr. Marián Ďurina (parte)


 

Kolegové kanonýři,

po těžké nemoci zemřel v pátek 17. ledna 2020 ve věku nedožitých 82 let, poslední Náčelník Raketového vojska a dělostřelectva ČSLA/ČSA, člen Prezidia ČaSOD Praha, rytíř dělostřelectva, dělostřelec tělem i duší a srdcem, pan generálmajor Ing. Miroslav Vampula.

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 24. ledna 2020 ve 12 hod ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Čest jeho památce!

 

18.1.2020 - Ing. Martin Šufajzl (parte, foto)


 

2019

Přátelé, velitelé, vojáci, kamarádi,

s hlubokým zármutkem oznamuji, že nás zcela nečekaně opustil náš dlouholetý spolužák, kamarád, přítel, dělostřelec, ale hlavně bezva chlap pan František Pelech.

Rozloučení proběhne ve středu 4. prosince 2019 v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích.

Čest jeho památce!

 

1.12.2019 - Ing. Jaromír Kafka


Přátelé, velitelé, vojáci, kamarádi,

dne 9. září 2019 zemřel náhle ve věku 70 let pan Ivo Hopp. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu v Brně.

Čest jeho památce!

 

Vláďa Maršík napsal:

Ivo byl náš aktivní člen České a Slovenské obce dělostřelecké se specializací - výzbrojař. Pocházel z krásného kraje, z Mohelnice z Loštic a vybral si celoživotní povolání vojáka. Nebylo jednoduché pro rodinu naplňovat potřeby armády, zvláště, když Ivo vše plnil zodpovědně a kvalitně. Byl příkladným specialistou výzbrojní služby.

Po dobu členství v naší obci pomáhal s organizací různých akcí, kde se obec zúčastňovala, nebo podílela (CIHELNA, výstavy a veletrhy v Brně, přislíbil příspěvek do knihy „Zbrojní služba“ apod.), nechyběl na žádném sněmu obce. Ano, nejen rodině, ale i nám bude chybět.

 

23.9.2019 - Ing. Martin Šufajzl na základě informací od Vl. Maršíka


Přátelé, velitelé, vojáci, kamarádi,

dne 16. srpna 2019 odešel ve věku úctyhodných 92 let plk. v. v. Zdeněk Zapletal, učitel VDÚ Martin. Poslední rozloučení proběhne od 12h v sobotu 24. srpna 2019 v Domě smutku v Martině (Slovensko).

Čest jeho památce!

 

16.8.2019 - Ing. Martin Šufajzl na základě informací od J. Stojana a M. Ďuriny (parte)


Přátelé,
dne 28. února 2019 odešel - ve věku 86 let - do dělostřeleckého nebe gen. por. Ing. Ján KRIŽAN, náčelník raketového vojska a dělostřelectva ČSLA z období 1984-1988. 
V těchto letech jsem se s ním setkával pouze po služební stránce.... V důchodovém věku jsme se spolu setkávali na schůzích Svazu vojáků z povolání AČR v Brně, kde jsem ho více poznal z té lidské stránky. Vždy projevoval zájem o to, jak žijí naši známí, bývalí dělostřelci.... Pro ty, kdo ho znali a věnují mu vzpomínku, připojuji fotografii z roku 2018, kdy mi osobně předával Pamětní plaketu od České a slovenské obce dělostřelecké .....

Čest jeho památce!

 

16.5.2019 - FaceBook ČaSOD - příspěvek pana Stanislava Mrázka (parte, foto)


Vážení kolegové,  rytíři dělostřelectva,

ve věku 71 let zemřel dne 10. dubna 2019 plukovník v.v. Fratnišek Filipirytíř dělostřelectva.

Poslední rozloučení se bude konat dne 18. dubna 2019 v 11hod v obřadní síni v Táboře.

Čest jeho památce!

 

15.4.2019 - pan Tremmel (parte)


Vážení kolegové,  rytíři dělostřelectva,

ve věku nedožitých 64 let zemřel náhle dne 29. března 2019 pan Jiří Janoušekrytíř dělostřelectva, autor publikací o historii československého dělostřelectva..

Poslední rozloučení proběhne v obřadní síni v Praze Ďáblicích dne 10. dubna 2019.

Čest jeho památce!

 

9.4.2019 - pan Škarka (parte)


Vážení kolegové,  rytíři dělostřelectva,

ve věku nedožitých 82 let zemřel po dlouhé nemoci  dne 8. února 2019 pan podplukovník v.v.  Jaroslav Novák,  rytíř dělostřelectva, dlouholetý příslušník 321. těžké  dělostřelecké brigády v Rokycanech.

Poslední rozloučení proběhlo v obřadní síni v Holoubkově dne 15. února 2019.

Čest jeho památce!

 

23.2.2019 - Jarda Křen


2018

Vážení členové ČaSOD, z.s.

Sděluji smutnou zprávu. Dne 25. listopadu 2018 odešel náš kamarád a jeden ze zakládajících členů ČaSOD

plukovník Honza Gašpierik

z Opavy ve věku 72 let. Kdo jste ho znali, prosím věnujte mu tichou vzpomínku. Rozloučení proběhne ve čtvrtek 29. listopadu 2018 na Městském hřbitově v Opavě ve 13,00 hodin.

 

Čest jeho památce.

Prezident ČaSOD

Jarda Stojan

 

parte


S bolesťou zronení oznamujeme, že dňa 9. apríla 2018 opustil nás navždy vo veku 67 rokov náš drahý otec, dedko, brat, švagor, 


plukovník Ing. František Bobaľ
zástupca veliteľa 311. ťažkej delostreleckej brigády v Jincích

Telesné pozůstatky drahého zomrelého budú uložené na večný odpočinok dňa 13. apríla 2018 na mestskom cintoríne v Michalovciach. Pohreb sa uskutoční o 11hod v Dome smútku (ul. Jáná Kolára).

Odpočívaj v pokoji.
 

V mene smútiacej rodiny dcera syn s rodinou

S bolestí v srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc 

pan 
plukovník ve výslužbě Ing. Michal Varga. 

Zemřel po krátké nemoci ve středu dne 21. března 2018 ve věku 73 let. 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 29. března 2018 ve 14.30 hodin ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria. 

Josefa Janáčka 949, Pardubice. 

Jménem pozůstalých: zarmoucená rodina 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

 

plukovník Ing. Michal Varga

Pan plukovník Ing. Michal Varga pracoval po celý svůj život v rezortu výzbrojního zabezpečení. Vystudoval Dělostřelecké technické učiliště v Martině specializaci výzbrojní zabezpečení. Po absolvování tohoto učiliště zastával základní funkce na stupni jednotka a útvar. Po získání praktických zkušeností na základních funkcích vystudoval Vojenskou akademii v Brně opět ve specializaci výzbrojního zabezpečení. Po absolvování Vojenské akademie pracoval ve funkcích na stupni divize a armáda. Několik let pracoval na štábu 4. armády v Písku. V roce 1984 byl ustanoven do funkce zástupce velitele 7. dělostřelecké divize v Pardubicích. Vzhledem k bohatým praktickým zkušenostem získaných výkonem předchozích funkcí byl vždy oporou veliteli divize při řešení otázek technického zabezpečení a otázek mobilizačního charakteru. Vzhledem k charakteru 7. dělostřelecké divize jako svazku s velkým mobilizačním úkolem se jednalo o otázky zásadního charakteru. Plukovník Varga pracoval vždy s maximálním nasazením, a protože se vyznačoval vždy i veselou myslí zvládal výkon funkce i s určitou noblesou. Po zrušení 7. dělostřelecké divize v devadesátých létech zastával několik let funkci zástupce velitele 2. dělostřelecké brigády pro výzbroj. I po odchodu z činné služby neztratil kontakt s Armádou České republiky a více jak 20 let spolu s bývalými kolegy neúnavně organizoval společenská setkání bývalých příslušníků 7. dělostřelecké divize a 2. dělostřelecké brigády.

Čest jeho památce (sepsal Míla Šustr)


Oznamuji všem přátelům a známým, že nás 8. března 2018 navždy opustil

pplk. v. v. Ing. Štefan TÓTH, dlouholetý příslušník - bývalý Hlavní inženýr 9. samostatného raketometného oddílu v Jistebnici.

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 15. března 2018 ve 14.00 hodin  v obřadní síni táborského krematoria.
Čest jeho památce.

 

Miroslav Tremmel


Vážení kolegové, 
ve věku nedožitých 84 let zemřel v úterý dne 20. února 2018 pan plukovník v. v. doc. Ing. Ladislav Zeman, CSc. 
Rozloučení bude v obřadní síni ve Vyškově-Dědicích dne 27. února 2018 v 10hod.

Čest jeho památce!


Vážení kolegové, rytíři dělostřelectva,
dne 21. ledna 2018 zemřel po dlouhé nemoci člen Klubu ČaSOD Plzeň generála Alexandra Beera,
rytíř dělostřelectva, čestný člověk, kamarád, 
pan Zdeněk Lochman.

Čest jeho památce.

Předseda klubu
Jiří Beneš (delostrelciplzen@seznam.cz

Dle vyjádření rodiny nebude pohřeb.