Vážení kolegové dělostřelci.

27.2.2008 (admin)

Vítejte na novém webu ČASOD – ČaSOD. Bohužel při přesouvání dat poskytovatelem došlo k poškození databáze. Závada se nepovedla odstranit, takže začínáme od nuly. Prosím registrujte se znovu, změnil jsem i redakční systém tak snad to pojede bez problémů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

webové stránky dělostřelectva AČR

22.4.2008 (plk. Ing. Tomáš Dvořáček)

Vážení kolegové dělostřelci a příznivci dělostřelectva, dnem 15.4. 2008 byly uvedeny do provozu webové stránky dělostřelectva AČR. Najdete je na adrese http://www.ar­tillery.army.cz. Stránky se zabývají současným dělostřelectvém AČR, obsahují odkazy na příbuzné weby včetně ČASOD i zmínky o historii dělostřelectva. Uvítáme jakékoliv náměty a připomínky, popř. doplňující informace, které tam lze využít a vložit. Administrátora stránek ČASOD prosím o vložení odkazu na naše stránky, tak jako jsme to udělali i my na stránkách dělostřelectva AČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sraz absolventů VVVTŠ Martin ročníku 1974-1978 po 30 letech

25.5.2008 (V. Buldra)

Vážení kolegové dělostřelci! Obracíme se na vás se žádostí o pomoc při „hledání“ našich kolegů – bývalých spolužáků. Připravujeme setkání absolventů VVVTŠ Martin ročníku 1974–1978 po 30 letech v sobotu dne 7. června 2008. Setkání se uskuteční v motorestu Brest (11 km jihovýchodně od Martina v Jasenskej Doline – Turčianské Jaseno). Protože se nám za celou dobu organizování všech srazů čet a ročníku v minulosti nepodařilo najít kontakty a nebo sehnat aspoň nějaké informace, jako vodítko při hledání a vyrozumění, o všech našich kamarádech, obracíme se s prosbou na všechny „čtenáře“ webových stránek ČaSOD a ČASOD. Podejte nám, prosím, jakékoliv informace, jsou-li vám známé, na některé z našich kolegů (všichni budou ročník narození 1954 či 1955), případně je upozorněte na tuto výzvu:

KRKOŠKA Miroslav, NETUŠIL Stanislav, PLAŠTIAK František, PŘIKRYL Pavel, SVĚTLÍK Jaroslav, BEZUCHA Václav, BLUNÁR Štefan, SÝKORA Marian, ŠVIHEL Karel, KOKEŠ Milan.

Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o „pohřešovaných“ dělostřelcích.

Za organizátory:

Michal NOVÁK, tel. +421 / 903 781 752, e-mail:novakm@mod.gov­.sk,

Jiří PODROUŽEK, tel. +420 / 603 891 795, e-mail: jiri.podrouzek@pos­t.cz,

Vladimír BULDRA, tel. +420 / 724 241 275, e-mail: vladimir.buldra@cen­trum.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sraz absolventů VSOŠ Martin ročník 1967-1971 T-43

26-6-2008 (V. Buldra)

Vážení kolegové dělostřelci! Se žádostí o pomoc se na nás obrátili organizátoři srazu ročníku VSOŠ Martin 1967–1971, T-43. Pokud budete mít náhodou nějaké informace či kontakty a nebo cokoliv víte o těchto jejich spolužácích:

KOLÁŘ Jan, JAHODA Marián, PITELA Květoslav, TIMAN Rudolf (všichni budou pravděpodobně ročník narození 1952)

podejte informaci JUDr. Michnovi, tel.: 00420602265023, e-mail: judr.michna@i­ol.cz .

Organizátoři srazu předem děkují za jakoukoliv informaci o „výše uvedených“ dělostřelcích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o pomoc

17.8.2008 (admin)

Vážení kolegové, obrátil se na nás se žádostí o pomoc pan Jiří Tintěra, předseda Difrologického klubu, o. s. [občanské sdružení zabývající se historií a současností civilní a vojenské techniky i osob ] a žádá o identifikaci fotografie (pod názvem Unbenannt-Echtfarben 02), jde mu zejména tedy o to, zda je tato fotografie pořízena ve starých kasárnách v Turčianskom Sv. Martine? Pomůžete někdo svým názorem a dobrým postřehem či „pamatovákem“? Znáte-li odpověď, dejte vědět přímo p. Tintěrovi / difro@forteg.cz / a nebo Vladimíru Buldrovi / vladimir.buldra@cen­trum.cz /

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brezno 7.6.2008

25.8.2008 (admin)

seznam hostí

seznam inaugurovaných

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszalin 5.-7.9.2008 - delegace ČaSOD Praha

26.8.2008 (V- Buldra)

Vážení dělostřelci! Pro vaši informaci vám dáváme na vědomí, že ve dnech 5. až 7. září 2008 navštíví delegace České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze polské město Koszalin /v souladu s Plánem činnosti ČaSOD Praha na období roku 2008–2009 schváleným na 3. sněmu ČaSOD Praha dne 19.4.2008/.

Členové delegace – Ing. Martin Neuschl, Ing. Jaroslav Stojan, Ing. Vladimír Buldra, Ing. Břetislav Parma, Ing. Karel Kába a pan Jiří Janoušek /autor knihy o zbraních československého dělostřelectva/ – tedy členové prezídia a kontrolní komise ČaSOD Praha a členové našeho občanského sdružení se účastní oficiálního jednání Stowarzyszenia Zolnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Glowackiego w Koszalinie v sobotu dne 6. září 2008.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY 8 DYWIZJI im. B. GŁOWACKIEGO 

6–7 WRZEŚNIA 2008 r. KOSZALIN – USTRONIE MORSKIE

15.9.2008 (V. Buldra)

7. přátelské setkání společenství vojáků osmi divizí B. Glowackiego 6.-7. září 2008

Koszalin (kasárna) – Ustronie Morskie (vojenské ubytovací zařízení u Baltského moře)

Oficiální delegace našeho OS ČaSOD Praha – vedená Ing. Břetislavem Parmou a zastoupená dále panem Jiřím Janouškem a členové Stowarzysnenia żołnierzy 8 dywizji im. B. Głowackiego Ing. Martin Neuschl, Ing. Karel Kába, Ing. Jaroslav Stojan a Ing. Vladimír Buldra se zúčastnili ve dnech 6. až 7. září 2008 VII. přátelského setkání členů sdružení.

V sobotu 6. září byli přítomni “Mši svaté” za příslušníky Stowarzysnenia żołnierzy 8 dywizji im. B. Głowackiego slouženou vojenským kaplanem ve vojenské kapli v kasárnách protiletadlového pluku v Koszalině a dále pak byli účastni a zastupovali naši “obec” při odhalení památníku bývalých příslušníků 8. průzkumného praporu 8. mechanizované divize tamtéž. Při slavnostním ceremoniálu poté položili kytici pod pamětní desku.

Celá skupina nato strávila příjemné chvíle při krátkém posezení a občerstvení s bývalými veliteli osmi “koszalinských” divizí a několika dalšími vybranými účastníky akce.

Následovala vojenská “menáž” v podobě “grochúvky” (hutná a velmi chutná hrachová polévka s bramborami a masem…) a prohlídka vojenské techniky v kasárnách dislokovaných útvarů protivzdušné obrany.

Celá druhá část “oslav” byla přemístěna do vojenského ubytovacího zařízení Baltika Ustronie Morskie položeného doslova na pobřeží Baltského moře (tamtéž všichni zástupci ČaSOD Praha “nocovali” v samotném průběhu akce). V rámci pokračujícího slavnostního jednání naše delegace pasovala na “Rytíře dělostřelectva” a inaugurovala čestným křížem generála divize Alexandra Poniewierku (bývalého velitele 8. mechanizované divize), plukovníka Adama Dlužewského (bývalého velitele 4. dělostřeleckého pluku 8. mechanizované divize) a praporčíka Edwarda Jabkowského (bývalého příslušnika 4. dělostřeleckého pluku 8. mechanizované divize).

Nad rámec akce samotné proběhlo srdečné oboustranné jednání mezi zástupci Stowarzysnenia żołnierzy 8 dywizji im. B. Głowackiego a České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze o další spolupráci v následujícím období.

Fotografie z akce jsou uloženy ve “Foto galerii” zde na těchto webových stránkách.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svátek sv. Barbory, patronky dělostřelců!

3.12.2008 (V. Buldra)

Jen pro připomenutí (jedna verze je rovněž trvale uložena na našem webu)!

Barbora z Nikomédie (též svatá Barbora), panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým patronům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Jejich společná památka se slaví každoročně 4. prosince.

Dle legendy byla svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila ve druhé polovině 3. století, nebo na začátku 4. století n. l. v Nikomédií v Malé Asii jako jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioscura. Matka jí brzy zemřela, krutý otec vedl dceřinu výchovu v ryze pohanském duchu, dle tehdejší helénistické kultury. Aby ji ubránil před zlými vlivy okolního světa, zejména před tehdy ještě zakázaným křesťanským učením, uvěznil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden ze sloužících, jež o ni pečovali, byl však tajným křesťanem, který Barboru obrátil na víru. Jakmile se to otec dozvěděl, chtěl ji donutit zříci se víry, když se však dcera bránila, vlastní rukou (někdy je uváděno že mečem) jí ve vzteku srazil hlavu. V tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk, jenž jej na místě zabil.

Pravděpodobně byla svatá Barbora sťata mečem kolem roku 305 během pronásledování křesťanů za panování císaře Maximiana Galeria (305 – 311), existují však i další verze legendy o její smrti.

Svatá Barbora je uctívána jako svatá patronka havířů, dělostřelců, architektů a matematiků, také dalších povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti, rovněž jako ochránkyně proti smrti bleskem v časech bouří a požárů.

Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky doloženy, byla proto roku 1969 vypuštěna ze seznamu katolických svatých.

V ikonografii je vyobrazována s křížem, pavím pérem, mečem (symbol jejího mučednictví) nebo jako držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, již jí před popravou přinesl anděl). Také bývá představována s věží či její miniaturou, kterou držívá v ruce (bývá však vyobrazována také na koni a v dalších úpravách).

Mezi známé ctitele svaté Barbory patřil papež sv. Řehoř I. Veliký či sv. Stanislav Kostka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------