Úspech ČASOD Bratislava

8.5.2010 (admin)

Milí priatelia,

zdvorilo si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na výsledky snáh ČASOD Bratislava a podeliť sa o úspech s Vami. Iba v krátkosti na úvod tohto nezvyčajného príspevku: Našli sme po 95 rokoch miesto posledného odpočinku nášho dedka slob.Františka ŠEBA (23.09.1880–02.11.1914), rodáka z MODRY, príslušníka Rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol v 1. svetovej vojne v TARNÓWE. Je pochovaný na vojnovom cintoríne No.202 v TARNÓWE, kde leží aj ďalších 1 485 vojakov (Poliakov, Ukrajincov, Rusov, Nemcov, Maďarov, Rakúšanov, Čechov a Slovákov). V rozpore so ženevskými konvenciami z roku 1949 bol tento cintorín v roku 1961–1964 zlikvidovaný a rozkradnutý. O tomto stave nevedeli ani vlády okolitých štátov. O tom, že tam ležia vojaci niet zmienka ani na papieri formátu A4. Hrubá neúcta k vojakom. V auguste 2009 sme prišli na miesto vojnového cintorína (tam sú vojaci pochovaný dodnes) po prvý raz, a zažili sme šok. V septembri 2009 sme prišli na cintorín po druhý raz a doniesli oceľový kríž a pamätnú tabuľu, ktorú sme na pamäť všetkým padlým vojakom osadili. Oznámili sme všetkým vládam okolitých štátov, čo sa stalo v TARNÓWE, poslali fotografie, orientačný plán, menné zoznamy padlých vojakov, pôvodné plány cintorína, plány pomníkov a centrálneho pamätníka, vchodovej brány a pod. Až potom sa začali diať veci. Poznamenávame, že v Poľsku je vyše 400 vojnových cintorínov z čias 1.SV. Je prekrásnym počinom mládeže z Tarnówa, základných, učňovských, stredných i vysokých škôl, kde si začali všímať toto pietne miesto. Držme palce všetkým, aby ich úsilie o rekonštrukciu tohto miesta úspešne dovŕšili. Sú tam totiž vojaci i našej národnosti. Verme, že aj vlády prispejú na rekonštrukcie a opravy. Na severovýchodnom Slovensku je až 236 zanedbaných cintorínov, kde odpočíva 70 000 vojakov z 1.SV. Viete o nich? Nebojme sa ukázať prstom na tých, čo sú zodpovední za tento stav. Aj u nás by sa malo začať upozorňovať na nežiadúci stav a konečne podrobiť ostrej verejnej kritike. Ak sú zákony zlé, treba ich zmeniť. Takmer 100 rokov od skončenia 1.SV mal by sa nastoliť poriadok tak, ako to urobili vo Verdune a Sedanu a v ich okolí. O čo sú naši vojaci horší, nezaslúžia si rovnaké dôstojné zaobchádzanie a vojenské pocty…??? Veď vojnových obetí z 1.SV. z územia ČR bolo do 350 000 a z územia SR 69 700. Teda väčšie ako za II. SV. Tí sú však pochovaní na územiach štátov Východnej a Južnej Európy vzniknutých po roku 1918 a o ich miesto posledného odpočinku je nedostatočne postarané, resp. 100 rokov po 1.SV sa o ne nikto poriadne nestará.

Odporúčame Vám, aby Ste si preklikali aj najmä odkazy – “linki” od poľských kolegov, tam sú fotografie (tie si zväčšite), články z novín a fragmenty z rozhlasu z niekoľkých akcií. Určite Vás dojmú kresbičky detí ako nás a nenechajú ľahostajnými.

Witam serdecznie.

Niestety prace na cmentarzu 202 jeszcze się nie zaczęły. Poinformuję Pana jeśli coś zacznie się dziać.

Na razie przesyłam informację i linki które otrzymałem od Pani Ewy Zawisza – nauczycielki z Tarnowa, która wraz z młodzieżą szkolną zorganizowała ostatnio( 30.04.2010) małe uroczystości na cmentarzu, pod hasłem “przywróćmy pamięć o cmentarzu nr 202″ Wiadomości o tych działaniach ukazały się w lokalnych gazetach i radiu.

Oto ta informacja

“Szanowni Państwo, Piszę w imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie. Poruszeni m.in. Państwa informacjami postanowiliśmy zaopiekować się terenem cmentarza 202. Informacje o naszych działaniach znalazły się w lokalnej prasie i Internecie, mamy sporo zdjęć, a nawet amatorski film z uroczystości szkolnej na cmentarzu 202 w dniu 30 kwietnia 2010r. Pragniemy wskrzesić pamięć o tym miejscu w świadomości tarnowian. Nasze działania wsparł radny miasta Tarnowa – Grzegorz Kądzielawski, nasz były uczeń. Chciałabym za Państwa pośrednictwem nawiazać kontakt ze słowackim sędzią p.Marianem Duriną, aby przesłać mu zdjęcia i informacje. Uważam, że byłoby mu miło, gdyby wiedział, że opiekujemy się miejscem pochówku m.in. jego przodka. Jestem nauczycielem historii z 25 letnim stażem (…..)

LINKI:

Gazeta Tarnowska (dodatek do Gazety Krakowskiej) 

Dziennik Polski

Radio Dobra Nowina

Galeria RDN

Tarnowskieinfo

Kądzielawski Grzegorz – Radny Miasta Tarnowa

Z serdecznościami Ewa Zawisza”

Jeśli Pan pozwoli to przekażę Pana adres email Pani Ewie.

Czy otrzymał Pan jakąś odpowiedź od władz miasta Tarnowa? Ja przekazałem materiały od Pana do prezydenta Tarnowa, Pan również je wysyłał. Ja niestety nie uzyskałem odpowiedzi. Niestety olbrzymia ilość pracy zawodowej ograniczała mój czas i nie mogłem osobiście kontaktować się z władzami. Proszę o informację czy Pan uzyskał jakąś odpowiedź.

Pozdrawiam

Robert Kozłowski

 

S pozdravom

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián Ď U R I N A generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaujímavosti z EUROMIL-u

11.5.2010 (M. Ďurina)

Pán plk. Ing. Ján PAULECH z ÚR ZVSR preložil z nemčiny „Základné prvky európskeho vojenského práva“.

Funkčnosť vojenského systému spočíva na existencii a uznávaní princípov rozkazu a poslušnosti, ako aj na dodržiavaní disciplíny. Tieto princípy dávajú vojenským nadriadeným široké veliteľské právomoci, ktoré sú potrebné pri velení vo vojenských konfliktoch a pri plnení bojových úloh. V civilizovaných demokratických spoločnostiach je však potrebné, aby aj vojak mal zaručené základné ľudské práva, ktoré vlastne on chráni pre spoločnosť. Preto v záujme integrovania vojenského systému do spoločnosti môžu byť do vojenských predpisov vložené len také požiadavky, ktoré nenarušujú veliteľskú právomoc v prípade nasadenia jednotiek do vojenských operácií. Podľa názoru predstavenstva Nemeckého vojenského spolkového zväzu (DBwVb) musí Európsky vojenský zákon obsahovať nasledujúce základné prvky:

 1. Integrácia vojakov do spoločnosti musí byť realizovaná v duchu myšlienky, že vojak je „Európskym občanom v uniforme“.
 2. Vojak musí mať nárok na ochranu svojej osoby a na ľudské zaobchádzanie.
 3. Vojak v zásade môže využívať všetky základné občianske práva a slobody.
 4. Spolčovacie právo pre vojakov je zaručené v neobmedzenej miere a to hlavne pri služobných záležitostiach, pri činnosti v odboroch a v špecializovaných združeniach ako aj v záležitostiach, ktoré sú zaručené zo zákona.
 5. Vojakom musí byť garantované právo na možnosť podávania sťažností, ďalej na súdne preskúmanie služobných sporov, ako aj právo na podávanie petícií do parlamentu.
 6. Dodržiavanie práv vojakov, hlavne zabezpečenie ich základných práv musí byť kontrolované parlamentom.
 7. Právo vydávať rozkazy vojakom sa vzťahuje výlučne na služobné záležitosti. Ináč je toto právo obmedzené zákonom.
 8. Vojak môže odmietnuť splnenie rozkazu, ak by jeho následkom bol spáchaný trestný čin, došlo by k porušeniu ľudskej dôstojnosti, alebo k narušeniu základných demokratických princípov.
 9. Vojaci majú voči svojmu zamestnávateľovi nárok na starostlivosť, vrátane zdravotnej strostlivosti v priebehu aktívnej služby, ako aj po jej ukončení.
 10. Vojaci majú nárok na pravidelné politické vzdelávanie, ako aj na vzdelávanie v oblasti základných ľudských práv.
 11. Vojaci majú nárok na primerané civilné vzdelanie po ukončení aktívnej služby.
 12. Vojaci majú nárok na zohľadnenie rodinných, ako aj iných problémov v prípade ich premiestnenia, alebo podobných personálnych rozhodnutí.
 13. Vojaci majú nárok na zdravotné zabezpečenie, pokiaľ došlo k poškodeniu ich fyzického alebo psychického zdravia v priebehu aktívnej služby.

Spracoval kpt. Helmut MAYER

S pozdravom JUDr. Marián ĎURINA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prídu po voľbách vojaci a policajti o vysoké dôchodky?

17.5.2010 (M. Ďurina)

Článok bol zverejnený v denníku „PRAVDA“ dňa 15.05.2010,  veď čítajte:

Aj keď sa o tom zatiaľ nahlas nehovorí, kalkulácie bežia v plnom prúde. Vysoké dôchodky vojakov a policajtov, na ktoré majú nárok už aj štyridsiatnici, vyťahujú z rozpočtov ozbrojených zložiek každý rok desiatky miliónov eur, preto silnejú tlaky na ich úpravu. Ministerstvá vnútra aj obrany pred voľbami síce akékoľvek zmeny odmietajú, je však pravdepodobné, že po voľbách postoj zmenia.

 

Príslušníci ozbrojených zložiek dnes majú nárok na penziu už po pätnástich doslúžených rokoch.

Prílušníci ozbrojených zložiek dnes majú nárok na penziu už po pätnástich odslúžených rokoch. Okrem ekonómov, podľa ktorých sú výhody ozbrojených zložiek v porovnaní s civilným sektorom neoprávnené, aj niektorí koaliční politici naznačovali, že si vedia predstaviť výrazné finančné úspory práve v tejto oblasti.

Príslušníci ozbrojených zložiek dnes majú nárok na penziu už po pätnástich odslúžených rokoch, pričom na jej výpočet platí iný vzorec ako u ostatných penzistov, ktorý im zaručuje oveľa vyššie dôchodky. Preto sa v armádnych kuloároch zvažuje nový systém, podľa ktorého by vojaci museli na priznanie penzie odslúžiť až dvadsať rokov. Navyše by nemali nárok na dôchodok hneď, ale až po dovŕšení 55 rokov.

Sociálny fond vojakov je v hlbokom mínuse, vlani ho muselo ministerstvo obrany dotovať 77 miliónmi eur. Tento rok tam dodalo ďalších 92 miliónov. Tieto peniazepotom chýbajú armáde na prevádzku a rozvoj.

„Vysoký deficit bol spôsobený profesionalizáciou armády, keď sa náhle znižovali počty zo 46-tisíc na 17-tisíc vojakov,“ vysvetľuje hovorca ministerstva obrany Vladimír Gemela. To znamená, že dnes sa oveľa menej vojakov skladá na dôchodky veľkej skupine vyslúžilcov. Z armády pritom pred desiatimi rokmi odišli najmä vysoké šarže, ktoré majú vysoké dôchodky.

Podľa posledných údajov sa priemerný vojenský dôchodok pohybuje do 600 eur. Výnimkou však nie sú ani penzie nad tisíc eur, najmä v prípade bývalých plukovníkov a generálov. Priemerný starobný dôchodok je na Slovensku 351 eur.

Bez radikálnych zmien v systéme sa bude diera u vojakov zmenšovať iba pomaly. „Naše prognózy z minulosti odhadovali, že to bude trvať dobrých 15 až 20 rokov,“ tvrdí bývalý minister obrany Martin Fedor (SDKÚ).

V prípade radikálnej zmeny je tu však riziko, že by spôsobila masový odchod ľudí z armády. Preto sa predpokladá, že by prípadné nové penzijné úpravy platili len pre novoprichádzajúcich vojakov. Súčasným vojakom ani vojenským penzistom by sa už nemenilo nič.

Otázne je, ako by sa v takom prípade vyriešila skupina policajtov. Tí získali vojenské výhody pri výsluhových dôchodkoch len nedávno a ich sociálny fond je zatiaľ prebytkový.

„Na zmeny v systéme je potrebná široká politická dohoda bez ohľadu na koalíciu alebo opozíciu,“ tvrdí Fedor. Zároveň si však vie predstaviť aspoň drobné úpravy. „Napríklad bývalí vojaci by nemohli pracovať v štátnej sfére, aby ich štát neplatil dvakrát,“ spresnil s tým, že takto by sa ušetrilo nemálo peňazí.


JUDr. M. Ďurina, gen. sekretár ČASOD poznamenáva: …ako keby som to tušil, už je to tu! Ten neuskutočnený nástup vyslúžilcov, veteránov a vojakov v zálohe k 65. výročiu oslobodenia Československa v Bratislave, alebo v Prahe, nás bude asi dlho mrzieť. Uporňoval som na sneme ČaSOD Praha dňa 17.04.2010, že sme premárnili jednu z príležitostí ako si ubrániť svoje výdobytky. Pasivita nie je dobrá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o sdělení stanoviska SVV ČR ke zdanění výsluhových příspěvků vojáků všem členům SVV ČR

19.5.2010 (admin)

Odesláno 18.5.2010

Vážený pane předsedo představenstva Svazu válečných veteránů ČR (SVV ČR) – Budinský, vážený pane místopředsedo představenstva SVV ČR – Sornasi, jsme si plně vědomi, že bez placení členských příspěvků by naše organizace fungovala asi s málo s „většími“ potížemi a že by nebylo moc dobré, aby nás „plně zdarma řídilo“ MO a byli jsme na něm pak „plně“ závislí, proto chápeme Vaši starost o výzvy k úhradě plateb za členské příspěvky. Přesněji řečeno, chápali bychom, kdyby jste vyvíjeli svoji starostlivost a péči o nás, veterány i v jiné, pro nás důležité oblasti.

Jedná se nám konkrétně o snahu některých politických stran, kteří mají ve svém programu zdanit výluhové příspěvky vojákům. Nemá smysl popisovat za jakých podmínek jsme do armády vstupovali, sloužili atd?.Minulá vláda, ve které byl ministrem financí pan Kalousek, se netajila s tím, že by ráda zdanila výluhové příspěvky vojáků, policistů a hasičů. Naštěstí (z našeho pohledu) tato vláda narazila na nesouhlas odborů. Současná vláda, ve které je ministrem financí pan Janota, nám chtěla zdanit výluhové náležitosti opět. Narazila však na silný odpor u odborů policajtů, kteří se jednoznačně postavili proti tomuto návrhu a Policie ČR návrh nepodpořila.

A jak to bylo s Ministerstvem obrany ČR a se SVV ČR? Můj kolega, který se dověděl, že z Ministerstva obrany ČR odešlo souhlasné stanovisko k dotazu MF Janoty a to souhlas se zdaněním výsluhových příspěvků vojáků, zavolal telefonicky místopředsedu představenstva SVV ČR panu Sornasovi s dotazem, zda ví, že z MO ČR odešlo souhlasné stanovisko k zámyslu MF ČR zdanit výsluhové příspěvky vojáků. Pan Sornas kolegovi řekl, že tuto informaci nemá a přislíbil, že to prověří. Mezičasem však návrh přes parlament „zatím“ neprošel.

Rád bych pana Budinského a Sornase jménem naší skupiny požádal, aby VŠEM ČLENŮM SVV ČR písemně e-mailem, nebo poštou obratem, nejpozději do pondělí dne 24.5.2010, odpověděli na níže uvedené dotazy (stanovisko představenstva SVV ČR jistě k této záležitosti zajisté máte, když jste tuto informaci od mého kolegy řešili, takže se nemusíte k projednávání této záležitosti již scházet):

 1. Je pravdou, že na žádost MF ČR stanovisko Ministerstva obrany ČR k problematice zdanění výsluhových příspěvků vojáků bylo zdanit výsluhové příspěvky, dále zda se Ministerstvo obrany ČR ptalo v této záležitosti na názor představitelů SVV ČR? (nevím která varianta je horší, zda ta, když s tím SVV ČR souhlasil, nebo ta, když MO ČR dalo najevo svojí aroganci a nekonzultovalo tento návrh se SVV ČR – čím dalo jasně najevo své pohrdání s válečnými veterány – dále pak je nasnadě otázka, zda takové představitele SVV ČR chceme). Informovali jste členskou základnu o této situaci? My o ničem nevíme a mail funguje 24 hodin denně.
 2. Jaké je „současné“ stanovisko SVV ČR k zámyslu zdanit výluhové příspěvky, odpovězte jasně, prosíme, zda výsluhové příspěvky ZDANIT nebo NEZDANIT a co pro to jako SVV ČR uděláte v případě varianty NEZDANIT? Půjdete opět na recepci s panem ministrem a necháte se fotografovat do médií jako obyčejně bez jasně zaslaného stanoviska členské základně? Koordinovali jste Váš postup při řešení této problematiky s Policejními odbory? Když ne, budete ho koordinovat a kdy?

Dnešní inzerát v Lidových novin (18.5.2010) jedné z politických stran (není vůbec rozhodující které), byl impulsem pro napsání této žádosti, ve kterém jsme našli problematiku zdanění výluhových příspěvků. Zdůrazňujeme, že nám v žádném případě o nějakou politickou agitaci, ale ať si každý udělá vlastní názor na tuto problematiku.

Těšíme se na Vaší odpověď všem členům SVV ČR, ať „členská základna“ posoudí, jak naše zájmy chráníte.

„Zatím“ malá skupina nespokojených válečných veteránů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O Ď A K O V A N I E

25.5.2010 (admin)

Dňom 15.05.2010 uplynulo funkčné obdobie Prezidenta ČASOD Bratislava pánov Jaroslava PETRA a Viceprezidenta Ing. Dušana LACKA. Na ďalšie volebné obdobie už neprejavili záujem opätovne kandidovať do funkcií a dňom 16.05.2010 obaja písomne oznámili, že ukončujú členstvo a odchádzajú z ČASOD.

Za ich dlhoročnú prácu v ČASOD im patrí vďaka a prajeme im veľa úspechov pri uplatňovaní a presadzovaní svojich záujmov v iných oblastiach. Ešte  raz – ďakujeme Vám.

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár ČASOD Bratislava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARADENIE DO I. a II. PRACOVNEJ KATEGÓRIE

26.5.2010 (admin)

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC  DELOSTRELECKÁ- občianske združenie -   so sídlom SR,  Sibírska 4,   831 02 BRATISLAVA – 3. (reg. VVS/1–900/90–24415) na MV SR

V Bratislave, dňa 25.05.2010 

Vážení Rytieri delostrelectva, spolužiaci zo VSOŠ, milí sympatizanti, 

na predsedníctvo ČASOD Bratislava sa obrátil náš kolega pprap. v zál. Ing. Marian NIKODEM, ktorý je t. č. na invalidnom dôchodku. Ozval sa na naše upozornenia šíriace sa  internete a svojim citlivým postrehom poukázal na niektoré sociálne problémy bývalých vojakov z povolania v zálohe. Pravdu povediac upútal našu pozornosť a inšpiroval nás bližšie sa prizrieť na túto problematiku a dôslednejšie sa ňou zaoberať. Hneď v úvode chceme iba zdôrazniť, že je nám známy jeho ťaživý osud a radi by sme mu boli nápomocní.   Keďže ide o riešenie vážnych sociálnych problémov, obyčajne sa to naraz týka väčšieho počtu osôb. Menovaný absolvoval v rokoch 1968–1972 VSOŠ RVD Martin. Po vyradení slúžil v ČSĽA ako vojak z povolania na rôznych technických postoch. Po odslúžení si záväzku ôsmych rokov, bol na vlastnú žiadosť prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a odišiel do zálohy. Po čase sa mu natoľko zhoršil zdravotný stav, že musel ísť predčasne do invalidného dôchodku. Takéto prípady nie sú ojedinelé. Problém je však v tom, že značný počet absolventov vojenských škôl postupovalo rovnako ako on. Pri výkone služby vojaka z povolania, boli zaradení do I. alebo II. pracovnej kategórie. Svoje najkrajšie roky, fakticky celú mladosť strávili vo vojenskej rovnošate a azda nemusím tu niekomu pripomínať, akú cenu za to zaplatili. Aj oni si zničili zdravie, rozvrátili rodiny, prekonávali problémy s výchovou vlastných detí a pôsobilo na nich množstvo iných negatívnych faktorov. Netreba sa o nich zmieňovať, poznáme ich. Dnes o týchto ľudí vojenská správa neprejavuje záujem, nemajú nárok na vojenské liečebnú starostlivosť, vojenské rekreácie, proste nemajú nárok na nič. Pomaly sa im blíži hranica dôchodkového veku (na Slovensku 62. rokov) a naše spomienky na zaradenie do I. alebo II. pracovnej kategórie ešte nevymizli.  Pýtame sa, čo sa stalo s nimi?  Zákon č. 461/2003 Z.z., prebral právnu úpravu uvedenú v ustanovení § 175 zák.  č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení, ktorá zabezpečuje zachovanie nárokov vyplývajúcich za zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Tieto nároky spočívajú:

A)- v znížení dôchodkového veku (len v súvislosti s výkonom zamestnania I. pracovnej kategórie v stanovenom rozsahu) a 

B)- v určení sumy dôchodkovej dávky (pri výkone tak I. ako aj II. pracovnej kategórie. 

Ako zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie za dobu pred 01.01.2000 sa podľa ustanovenia § 14 ods.5 zákona č. 100/1988 Zb., hodnotí doba výkonu služby zaradená do     I. kategórie funkcií, ak poistencovi nevznikol nárok na výsluhový dôchodok. Podľa ustanovenia  § 21 ods. 1., písm. c) zákona č. 100/1988 Zb., má poistenec, ktorý dosiahol vek 55 rokov nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho bol zamestnaný 20 rokov v I.A pracovnej kategórii.  My však vieme, že prevažná väčšina vojakov z povolania odchádzala do zálohy už po 8., resp. 10-tich rokoch služby. Ani náš kolega pán Ing. Marian NIKODEM z objektívnych dôvodov nezískal „povinných“  20 rokov služby v I.A pracovnej kategórii, takže nevznikol mu nárok na zníženie hranice dôchodkového veku podľa § 21 ods.1 písm. c) zákona   č. 100/1988 Zb. Podľa ustanovenia  § 274 ods.2 zákona NR SR č. 461/2003 Z.z., suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku poistenca, ktorý získal aspoň jeden rok zamestnania v I., alebo II. pracovnej kategórie a ktorému po 31.12.2003 vznikne nárok na dôchodok, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa zákona č. 100/1988 Zb. V takomto prípade sa suma starobného dôchodku vypočíta aj podľa predpisov účinných do 31.12.2003 (aj so zohľadnením výkonu zamestnania v I. alebo II. pracovnej kategórii) a aj podľa predpisov účinných od 01.01.2004 (bez zohľadnenia zamestnania v I. alebo II. pracovnej kategórii) pre porovnanie, ktorá suma dôchodku bude vyššia. Dôchodok v tejto vyššej sume je potom vyplácaný. Keď si tento predchádzajúci odsek aj 2× prečítate, nie Ste o nič múdrejší. Len intuícia Vás dovedie k opatrnosti. Totiž Vaše zamestnanie v I. alebo v II. pracovnej kategórii sa posudzuje len podľa zákona č. 100/1988 Zb. Ten novší zákon už na to neprihliada. Teda niekto „hore“ kalkuloval s tým, že naakumulované peniaze v štátnej pokladnici určené Vám za výkon zamestnania  v I. alebo v II. pracovnej kategórii si spokojne ponechá a nedá Vám nič. Tieto úvahy nás vedú k tomu, aby sme spozorneli a začali sa o veci dôraznejšie zaujímať. Najmä sa pýtať, prečo nemáme na ne nárok? Je takmer 100% isté, že všetci bývalí vojaci z povolania v zálohe, budú mať určite vyššie dôchodky podľa zákona č. 461/2003 Z.z., teda postup ich výpočtu bude rovnaký ako u ostatných spoludôchodcov, ktorí nikdy neboli zamestnaní v I. alebo v II. pracovnej kategórii.  Náš prvotný názor na vec je taký, že zaradenie do I. a II. pracovnej kategórie by sa malo zohľadňovať sústavne, aj podľa nového zákona, výhody zo zaradenia do pracovných kategóriíí priznávať i naďalej. Pociťujeme to ako zjavné „obohatenie sa štátu“ na úkor občanov, ktorí boli zaradení do  I. a II. pracovnej kategórie, poctivo a čestne obstáli v pracovnom procese, ale nemali odslúžených (odpracovaných) 20 rokov. V tom čase netušili, že v dôchodkovom veku o výhody prídu. Ide o jasnú skrivodlivosť a azda v tomto prípade ide aj o diskrimináciu nezlučiteľnú s právnym poriadkom nášho štátu. 

Prosíme kolegov, reagujte na tento článok, kontaktujte ďalších Vašich spolužiakov, ktorý sa obdobný problém týka, pošlite nám Vaše postrehy, rady a názory. Šírte tento článok ďalej, vyvolajme diskusiu. Predpokladáme, že v ČR sú problémy tohto druhu obdobné. Nič nám nebráni opýtať sa MO SR, MO ČR, MPSVaR SR, MP ČR ako to mienia riešiť, resp.  požiadať ich o novelu zákona. Tak čo, dáme sa do toho? 

S p­riateľským pozdravom 

JU­Dr.  Marián Ď U R I N A

generálny sekretár Českej a Slovenskej obce delostreleckej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČASOD obnova prihlášiek

2.6.2010 (admin)

ČASOD obnova prihlášiek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme o úpravu e-mailových adries

3.6.2010 (M. Ďurina)

Prosíme delostrelcov,  (zoznam je nižšie uvedený) aby boli  takí láskaví a upravili si svoje neplatné e-mailové adresy, aktualizovali ich a tieto zmeny nahlásili na adresu: durinaadvokat@gma­il.com

Ďakujeme.

S pozdravom pekného dňa

JUDr. Marián  Ď U R I N A

generálny sekretár 

Nesprávne e-mailové adresy boli zistené u týchto delostrelcoch:

BARTOŠ Tibor, tiborb@tiscali­.cz 

BRABLEC Štěpán, s.brablec@seznam­.cz 

ČECH Antonín, acech@atlas.cz 

DUBOVICKÝ Viliam, vdubovicky@gay­a.sk 

GURAJ Emil, emil.guraj@atlas­.sk 

HESOUN Zdeněk,  z.hesoun@data-cal.cz 

HRIVNÁK Ján, hrivnakj@army.cz 

HYRLIK Miroslav, hyr­lik@nao.sk 

KARÁSEK Antonín,  antoninkarasek@qu­ick.cz 

KOŽÍŠEK Bohumil, boh.kozisek@ema­il.cz 

LESNICKÝ Peter, 1nazareth@azet­.sk 

 LESNÝ Jindřich, lesny.jindrich@vla­da.cz 

LISÝ Peter, lisy@gmail.com 

MIKULÍK Jiří,  mikulik29@sez­nam.cz 

MELEGA Adrián,  melegaa@skynet­.be 

MOLNÁR Vladimír, molnar@upbk.cz 

MORÁVEK Jan, moravek.jan@cen­trum.cz 

NEMETH Jaromír, nemethj@ranalm­.sk 

ORAVEC Jozef, postmaster@drsr­.sk 

PALÁN Pavel, palanp@click.cz 

PAŠEK Květoslav, kvetospasek@qu­ick.cz 

PETRO Štefan, pista555@pobox­.sk 

PRÍBELA Štefan, pribelaS@seznam­.cz 

RUT Josef, rutj@army.cz 

SLAVÍK Přemysl, premo.slavik@sez­nam.cz 

STUDENIČ Ľubomír, lubokas@seznam­.cz 

SUK Miroslav, isumiro@volny.cz 

ŠIVARA Miloš, sivaramilos@sez­nam.cz 

ŠŤASTNÝ Jan, jstastny@vtuvm­.cz 

ŠVERÁK Pavel, sverakpavel@sez­nam.cz 

VERNÍČEK Jozef, vernicek@mikulo­vice.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Sněm ČaSOD

3.6.2010 (admin)

Dne 17. dubna 2010 se v centrále ČaSOD na Novotného Lávce 5 v Praze 2 uskutečnil již v pořadí 5. Sněm ČaSOD.Sněm projednal a odsouhlasil nové znění veškerých základních ustavujících dokumentů. Dále sněm odsouhlasil organizovat jednání Sněmu jedenkrát za dva roky.

V rámci přednesených dokumentů byla vyhodnocena práce za poslení rok od 4. Sněmu a také záměry na organizování aktivit. Sekce pyrotechnická představila návrh svého praporu, který vyjadřuje specifiku těchto specialistů v rámci naší obce.

Zástupci Klubů Brno a Vyškov informovali o svých aktivitách a záměrech svého působení.

Z minulého Prezídia dále nekandidovali pplk. v zál. Ing. Martin Neuschl a plk. v zál. Vladimír Buldra. Za jejich pětiletou angažovanost vyjádřilo jednání Sněmu poděkování. Právě oni byli při zakládání tradic ČaSOD a nasměrovali aktivity takovým směrem, že jsme se stali uznávaným partnerem ostatních profesních vojenských organizací v rámci MO ČR.

Na jednání proběhla diskuse o oficiálním názvu naší obce. Nakonec zvítězila varianta Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká.

Na Sněmu proběhlo slavnostní pasování za Rytíře dělostřelectva pana Jiřího Janouška, který se velmi zasloužil o propagaci československého dělostřelectva 1918 až 1939.

Na Sněmu bylo zvoleno nové Prezidium v následujícím složení:

Prezident: Ing. Jaroslav Stojan

Členové Prezídia: 

- Ing. Miroslav HŘEBÍČEK, CSc.

- Jan KLUSÁČEK;

- Ing. Emil KULFÁNEK;

- Ing.Vladimír MARŠÍK;

- Ing. Vlastimil PROKOP;

- Ing. Jaroslav STOJAN;

- Ing. Martin ŠUFAJZL;

-Ing. Miroslav VAMPULA;

-Ing. Zdeněk VŠETEČKA 

nově byla zvolena revizní komise ČaSOD Praha:

- Ing. Karel KÁBA

- Ing. Jiří PODROUŽEK;

-Ing. Rostislav VYCHODIL 

Podrobněji budou projednány materiály Sněmu a rozdělení působností členů prezídia na prvním zasedání Prezídia dne 9. června 2010. Jednání svým dopisem pozdravil také pan MUDr. Wieslaw Strzondala, který je velkým znalcem historie raketové techniky a vlastní osobně velkou sbírku údajů o této technice v bývalém Československu. 

Nově schválené Stanovy ČaSOD byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR dne 30. dubna 2010.

Prezídium děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy a průběhu jednání Sněmu.

Fotografie z této akce jsou uvedeny zde

Prezident ČaSOD : Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střelby 13. db dne 14. dubna 2010

3.6.2010 (admin)

V souladu s plánem činnosti a o po upřesnění velitelem 13. db se dne 14. dubna 2010 se uskutečnila ukázka nácviku řízení palby s OS oddílu pro zájemce z České a Slovenské Obce Dělostřelecké. 

Ukázka proběhla v prostoru VVP Jince pod taktickým námětem obrany přiděleného prostoru v rámci brigádního úkolového uskupení.

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v zde. 

Vyjadřuji ještě touto cestou poděkování veliteli 13. db za pozvání a organizaci této skvělé akce. Celkem se zúčastnilo kolem 40 členů naší obce.

Fotografie z této akce jsou uvedeny zde. 

 Prezident ČaSOD : Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Založení Klubu Plzeň

3.6.2010 (admin)

Dne 22. května 2010 byl slavnostně založen Klub ČaSOD Plzeň. 

Předsedou klubu byl zvolen plk. v zál. Ing. Jiří Beneš z Dobřan

Do vedení klubu byli zvolení tito členové naší obce: 

předseda Klubu ČaSOD Plzeň : p.  Ing.Jiří Beneš

místopředseda  Klubu ČaSOD Plzeň : p.Ing.Ján Harazin

tajemník  Klubu ČaSOD Plzeň : p. Jiří Ježek

Ustavující jednání  schvaluje p. Ing.Ladislava ŠTĚDRÉHO 

revizorem hospodaření Klubu ČaSOD Plzeň.

Blahopřeji dělostřelcům z Plzně a celé oblasti za jejich odhodlání se sdružovat právě v rámci profesní organizace naší obce.

Fotografie z této akce jsou uvedeny zde. 

Prezident ČaSOD : Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyšice dne 8. dubna 2010

3.6.2010 (admin)

Uctění památky dělostřelců a příslušníků Kombinovaného oddílu v Kyšicích dne 8. dubna 2010Již potřetí se uskutečnilo v obci Kyšice u Plzně uctění památky příjezdu do Československa příslušníků Kombinovaného oddílu v sestavě 3. US Army. Převážně se jednalo o dělostřeleckou jednotku, doplněnou dalšími osobami logistického a zabezpečovacího charakteru. Svou bojovou pouť ukončili právě v obci Kyšice u Plzně dne 8. května 1945. 

Akce uctění památky se také zúčastnil poslední žijící příslušník této jednotky plukovník ve výslužbě Václav Straka, který se dne 8. dubna 2010 dožil vysokého věku 96 let. Na této akci byl také přítomen vnuk generála G. S. Pattona, velitele 3. US Army, pan George Patton Waters, jemuž byla vzdána čest naší obcí ČaSOD udělením Řádu Rytíře dělostřelectva u praporu naší Obce na prostranství u památníku, a to za účasti významných hostů ze zahraničí i z celostátní úrovně. Úlohu vlajkonoše vzal na sebe příslušník naší obce plk. v zál. Ing. Jiří Beneš z Dobřan. Pasování asistoval pplk. v zál. Rostislav Vychodil z Rokycan. Roli pasujícího jsem na sebe převzal osobně jako Prezident ČaSOD. Čestnou jednotku u praporu ČaSOD tvořili dva příslušníci 13. db a dva příslušníků historického klubu Army Czech Regiment. Tato jednotka historicky symbolizuje právě Kombinovaný oddíl.

Po kulturních vložkách byl uskutečněn pietní akt kladení věnců a kytic k památníku a na závěr trubač Vojenské hudby MO zatroubil slavnostní večerku.

Je smutnou skutečností našich dějin, že tito naši dělostřelci (Slováci i Češi) ze západní fronty a jejich příjezd do Československa v roce 1945 byl po dlouhou dobu tabu. Proto si dovoluji vyjádřit poděkování paní starostce obce Kyšice u Plzně paní Janě Hradské a celému zastupitelstvu obce Kyšice za to, že se rozhodli vybudovat důstojný památník na prostorné návsi své obce a oslavovat příjezd Kombinovaného oddílu do obce jako Oslavu dnů svobody každoročně dne 8. května, a to v den příjezdu této jednotky. Znovu zdůrazňuji, že se jednalo převážně o dělostřelce západní fronty.

Na akci uctění památky se podílela také 13. db z Jinců účastí dvou kusů dělostřelecké techniky spolu s osádkami. Za tuto podporu vyjadřuji zúčastněným příslušníkům i velení brigády poděkování. 

Fotografie z této akce jsou uvedeny zde. 

 Prezident ČaSOD : Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sněm ČASOD Bratislava v Mistříně Svatobořicích

3.6.2010 (admin)

Dne 15. května 2010 se uskutečnil volební Sněm ČASOD Bratislava v Mistříně-Svatobořicích u Kyjova na Jižní Moravě.

Vyjadřuji touto cestou poděkování za práci odstupujícímu Prezidentovi ČASOD Bratislava panu Jaroslavu Petrovi a jeho zástupci pplk. v zál. Ing. Dušanu Lackovi, kteří po pětiletém působení odstoupili v souladu se stanovami ze svých funkcí. 

Dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že bratři dělostřelci z ČASOD na Slovensku si zvolí svoji reprezentaci tak, že budeme i v budoucnu schopni na úrovni obou našich států spolupracovat a upevňovat slávu dělostřelců.

Fotografie z této akce jsou uvedeny zde. 

 Prezident ČaSOD : Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Česť jej pamiatke”!

4.6.2010 (Kuzma)

Bohužiaľ musím s poľutovaním skonštatovať, že táto stránka sa už na jej aj našu veľkú škodu neprebrala k životu… „Česť jej pamiatke“!

1 Comment on ““Česť jej pamiatke”! by admin on Čer 4th, 2010 at 3.53

Nevím co tím autor chtěl říct, ovšem může být i tenhle názor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dar veteranom

4.6.2010 (Dusan Zolter)

Bola to veľmi pekná myšlienka, venovať výťažok z tomboly na dar veteránom. Blahoželám organizátorom!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artilerie - historie

4.6.2010 (Jaroslav Stojan)

Podle knihy „Malý slovník starého vojenského názvosloví“, autor Jan Vogeltanz. Kniha se opírá o naučný slovník, vydaný v Řezně roku 1748 jako „Real und Conversationle­xikon“.

Artilerie

vlastně značí dělo, kus, kanón, moždíř a jinou hrubou střelbu a co k tomu náleží a s čím jest co v poli neb při obléhání činiti. Stojí pod komandem polního zbrojmistra, který pak velí svým generálům, plukovníkům a ostatním důstojníkům a jenž bývá ve Francii nazýván Grand maitre d´Artillerie. Bývá však také toto jméno pro vědu, která se zabývá přípravou a udržováním děl a kusů a uměním zbrojmistrovským a ohněstrůjcovským.

Uvedená definice vznikla v době, kdy artilerie (nebo-li dnešním jazykem dělostřelectvo) byla již svébytným druhem zbraně a často rozhodovala bojové střety. Dělostřelectvo prodělávalo významný, především technický rozvoj – od skromných počátků ve 14. století přes poměrně systematické použití děl v husitských válkách, ustanovení sebevědomého stavu dělostřelců v 15. a 16. století až ke vzniku samostatné kategorie se stálým kádrem důstojníků a profesionálních specialistů v rámci obsluh. V té době se artilerie stává ve střední Evropě stálou součástí vojenských kontingentů, zejména v bojích proti expandující osmanské říši. Původní název ovšem zněl arcolai (také akeley), velitelem byl arkolai-majstr (podle svědectví známého válečníka z uherského bojiště konce 16. století Jindřicha Michala Hýzrla z Chodů). Roku 1553 mělo tehdejší císařské vojsko 108 polních děl.

Třicetiletá válka pak znamenala postupný a systematický rozvoj dělostřelectva v armádách všech účastníků. Pozornost mu věnoval Valdštejn, který byl iniciátorem unifikace do té doby velmi rozmanitých typů děl. Ještě důslednější byl jeho rival, švédský krák GustavII. Adolf, jenž kromě nových mobilnějších typů přechodně zavedl i děla kožená (tedy s koženým pláštěm hlavně) a výrazně změnil taktiku. Roku 1630 Gustav Adolf organizoval dělostřelectvo do quasi-plukovní struktury o šesti kompaniích (plukovní děla, tři pro těžší, po jedné pro specialisty a minéry); v roce 1632 měl dělostřelecký štáb hlavní polní armády 1200 mužů. Přípřeže a muniční vozy švédský král nenajímal jako ostatní vojevůdci, ale začlenil je jako součást armády. Význam dělostřelectva dokládá nejvyšší podíl rodilých Švédů v artilerii. Podobně jako pro mušketýry zavedl Gustav Adolf pro usnadnění a zrychlení nabíjení patrony, u plukovních děl často obsahující kromě prachu i střely (koule, granáty nebo kartáče). Inovace Gustava Adolfa s větší či menší rychlostí aplikovaly i další armády na evropském bojišti. Ve stejném čase (1630) byla ve Francii zřízena první škola pro důstojníky dělostřelectva.

Při zřízení stálého císařského vojska Ferdinandem III roku 1649 v něm dělostřelectvo nefigurovalo vůbec. Vydržování artilerie v míru se pokládalo za přepych a proto byla děla deponována v arzenálech (mj. v Budějovicích a Krumlově). Ale již v roce 1656 bylo v důsledku hrozícího válečného konfliktu dělostřelectvo aktivováno a od té doby zůstává stálou součástí armády.

Opět ve Francii (tentokrát již v armádě Ludvíka XIV) existovalo roku 1668 dokonce dvacet kompanií školených bombardýrů, tedy poddůstojníků-dělostřeleckých specialistů. Vývoj dělostřelectva pokračoval dál velmi intenzivně, neboť politické a hospodářské změny v absolutistických monarchiích tehdejší Evropy umožňovaly v rámci budování stálých armád i masovou výrobu zbrojního materiálu s unifikovanými parametry (ráže, skladba slitiny, dimenze hlavní a lafet apod.). Náročný výcvik dělostřelců předpokládal osvojení základních znalostí příslušných odborných disciplin (balistiky, matematiky, geometrie a fyziky). Tyto vědomosti se striktně vyžadovaly především u důstojníků, kteří se vzdělávali na nově zřizovaných vojenských technických školách od Francie po Rusko.

V Habsburské monarchii se k dělostřelectvu v polovině 18. století – tedy již jako k samoastatné zbrani – řadili zpočátku rovněž mostaři, šancknechti a minérský sbor a vozatajstvo. Tyto technické jednotky se však za vedení polního zbrojmistra Oldřicha  hraběte Kinského v roce 1772 osamostatnily.

O vlastní tereziánskou artilerii se ještě několik let předtím velmi zasloužil také polní zbrojmistr Václav kníže z Lichtenštejna (Liechtenstein). Díky němu byly odlehčeny hlavně, z kvalitnější děloviny (slitiny mědi a cínu – bronz, někdy s malým množstvím zinku nebo antimonu), zlepšeno odpalování a zavedeny dávkované náboje. Nově zřízené výzkumné dělostřelecké středisko v Týně nad Vltavou bylo zároveň spojeno s výcvikovým prostorem a střelnicí. V červnu 1753 zde byly dokonce zkoušeny – ovšem neúspěšně a s katastrofálními následky – první rakety. Pod Lichtenštejnovým dohledem se pak císařské dělostřelectvo definitivně emancipovalo jako samostatný druh vojska.

Podobně tomu bylo i v dalších armádách. V pruském vojsku Bedřicha II. bylo poprvé v Evropě roku 1759 zřízeno jízdní dělostřelectvo, přidělované pro svou pohyblivost k operacím jezdeckých pluků. Jinak nábožensky poměrně indiferentní pruský král zakázal k artilerii přístup katolíkům.

Francouzská královská armáda před revolucí prodělala řadu reforem. V případě dělostřelectva vynikl svým organizačním a technickým talentem generál Gribeauval, mimochodem Lichtenštejnův žák. V dělostřeleckém učilišti v Brienne ještě v dobách monarchie studoval také kadet Napoleon Bonaparte, který z artilerie učinil obávanou a efektivní zbraň. Pro pruské dělostřelectvo byla typická modrá barva lafet, pro francouzské červená, pro rakouské světle okrová nebo přirozený odstín a pro ruské byla charakteristic­ká zeleň.

Ostatně i v ruském dělostřelectvu proběhly četné inovace. Tak roku 1758 generál Šuvalov uvedl do výzbroje svůj vynález nového rychlopalného polního děla známého jako Šuvalovův jednorožec, střílející všechny druhy munice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČASOD - obnova prihlášok

5.6.2010 (M, Ďurina)

ČASOD obnova prihlášiek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakety - historie

6.6.2010 (Jaroslav Stojan)

Podle knihy „Malý slovník starého vojenského názvosloví“ autor Jan Vogeltanz. Kniha se opírá o naučný slovník vydaný v Řezně roku 1748 jako „Real und Conversationle­xikon“.

Rakety

V roce 1232, když Mongolové obléhali město K´ai-feng, čínští obránci použili pravděpodobně rakety či jiné zbraně, u nichž lze předpokládat využití směsi charakteru střelného prachu k zápalným účelům nebo k prodloužení doletu. Podobné užití Mongoly se předpokládá v bitvě u Lehnice roku 1241 (odehrála se mezi slezským a malopolským knížectvem a Mongoly 9. dubna 1241) i v dalších případech na Pyrenejském poloostrově a v Itálii. Pak se rakety objevují v řadě evropských teoretických spisů o dělostřelectvu, ale zásadní změna přišla koncem 18. století, kdy vojáci Hajdara Alího, knížete Majsúru, použili u svých raket kovový válec pro pohonnou směs. Dolet se tak zvýšil asi na 1 km. Nasazení raket se výrazně rozšířilo za jeho syna Tipú (bitva u Seringapatamu). Pod dojmem zpráv o těchto událostech zahájil Sir William Congreve experimenty s kompozicí, standardizoval konstrukční detaily a vyvinul výbušnou a zápalnou hlavici raket stabilizovaných na počátku letové dráhy odpalovací tyčí. Produkoval rakety v osmi velikostech (do 60 liber), které byly užívány proti městům z lodí (Boulogne 1806, Kodaň 1807) a za britsko-americké války v letech 1812–1814 i proti pozemním útvarům. Rakety dosahovaly dostřelu až 3,2 km. V polovině 19. století William Hale vyvinul raketu stabilizovanou rotací.

V Rakousku začaly být rakety zaváděny do výzbroje od roku 1815. Od roku 1817 měl tuto výzbroj přidělenou Feuerwerks-Corps, změněný v roce 1850 na Raketeur-Corps,následně v roce 1854 na Raketeur-Regiment a konečně roku 1863 na Raketeur- und Gebirgs-Artillerie-Regiment. V roce 1864 byl tento pluk zrušen a raketové baterie byly přiděleny devíti dělostřeleckým plukům (č. 1 – 5, 7 – 10). V roce 1867 byly rakety z výzbroje odstraněny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva pohraničních pevností v oblasti KRÁLÍKY dne 7. 8. 2010

14.6.2010 (Jaroslav Stojan)

Vážení členové ČaSOD,

dovoluji si Vás oslovit s pozváním na návštěvu pohraničních pevností v oblasti městečka KRÁLÍKY ve Východních Čechách. Akce se bude konat v sobotu dne 7. srpna 2010. Z Prahy bude vypraven autobus MO, který pojede po trase PRAHA – HRADEC KRÁLOVÉ – TÝNIŠTĚ n.O. – ŽEMBERK – KRÁLÍKY s možností dostoupení do autobusu v těchto místech.

Podrobnosti o dopravě a programu návštěvy pohraničních pevností jsou uvedeny zde.

Závazné přihlášky do autobusu je nutné zaslat do 25. července 2010 na emailovou adresu Ing. Vladimíra Maršíka (armourer48@gma­il.com) s uvedením následujících údajů v tabulce v příloze:

hodn. PŘÍJMENÍ Jméno /   Číslo průkazu ČaSOD nebo ČOSL / Zvolené nástupní místo NM / Zda požaduje dietní oběd / Zda využije prohlídkovou trasu / Kontaktní mobil na cestě.

Při vlastní dopravě prosím sdělte, zda se k této společné akci v místě KRÁLÍKY připojíte. V navštěvovaných místech je domluvena nadstandardní prohlídka  se zaměřením na zbraňové systémy.

Ing. Jaroslav Stojan, Prezident ČaSOD

Ing. Vladimír Maršík, člen Prezídia ČaSOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovede z Ministerstva práce a soc. vecí SR a ČR

8.7.2010 (admin)

Pracovná I. a II. kategoria SK

Pracovní I. a II. Kategorie ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomrel genpor. v.v. Ing. Leopold BILČÍK

14.7.2010 (M. Ďurina)

Smútočný oznam.

Dňa 12.07.2010 zomrel genpor. v.v. Ing. Leopold BILČÍK vo veku 61 rokov. Pohreb bude dnes 14.07.2010 o 16,0­0 hodine na cintoríne v Abraháme (pri Sládkovičove).

Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomrel Rytier delostrelectva plk. v.v. Ing. Anton GEJDOŠ

28.7.2010 (M. Ďurina)

Dňa 26.07.2010 zomrel vo veku 63. rokov Rytier delostrelectva plk. v.v. Ing. Anton GEJDOŠ.  Pohreb bude 30.07.2010 o 15,0­0 hodine v Prievidzi.

Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doriadila…

17.8.2010 (M. Ďurina)

Vedúca kancelárie MO SR pani Mgr. M. Saloňová vraj skončila. Je to tá istá pani, čo zámerne utlmovala snahu ČASOD o verejné vystúpenie veteránov a vojakov v zálohe,       z príležitosti 65. výročia oslobodenia ČSR v Bratislave. Odporúčala nám takúto oslavu vykonať niekde v Snine.

Cestovať stovky kilometrov od Bratislavy, je náročné a menovaná nevzala na zreteľ, že zväčša ide o dôchodcov. Nakoniec sa ukázalo, že ústredné oslavy boli predsa len naplánované na deň 08.05.2010, ale v Liptovskom Mikuláši. Nemalou mierou sa zaslúžila o zne­istenie a spochybnenie našich aktivít a tým aj zmarenie celej akcie. Nuž, správala sa k nám akoby bola ona ministrom obrany SR. A veru aj plat mala taký. Veď čítajte. 

BRATISLAVA – Minister obrany Ľubomír Galko (SaS) upozorňuje na ďalšie zaujímavé spôsoby odmeňovania v rezorte obrany za jeho predchodcu Jaroslava Bašku (Smer-SD). 

Nový minister dal po svojom nástupe do funkcie preskúmať platy niektorých riadiacich pracovníkov rezortu. Zistilo sa totiž, že piati dostávali osobný plat, ktorého výška sa pohybovala na približne rovnakej úrovni ako plat ministra. V niektorých prípadoch ho dokonca prevyšovala. Týka sa to dvoch generálnych riaditeľov sekcií a dvoch riaditeľov úradov a podľa už medializovaných informácií aj riaditeľky kancelárie ministra obrany Marcely Fabiánovej-Saloňovej. Jej plat výrazne prevyšujúci sumu 3 000.- eur podpísal bývalý vedúci služobného úradu Miroslav Sim. Ako informoval hovorca ministerstva obrany Richard Šümeghy, príkladom neprimerane veľkej odmeny podpísanej exministrom Baškom a exriaditeľkou kancelárie ministra obrany bol aj hovorca ministerstva obrany Vladimír Gemela. Nový šéf rezortu Ľubomír Galko to považuje za typický príklad farizejského správania sa a bezohľadného drancovania rezortu, ktorý je jasným potvrdením manierov, ktoré popisoval vo svojom prejave na pôde Národnej rady SR.

S pozdravom

JUDr. Marián ĎURINA, gen. sekretár ČASOD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové stanovy ČASOD

25.8.2010 (admin)

Nové stanovy.

1 Comment on “Nové stanovy ČASOD” M. Ďurian on Srp 27th, 2010 at 7.07

Vážení priatelia, sympatizanti a priaznivci ČASOD, skvelí delostrelci a Rytieri delostrelectva,

dňa 15.05.2010 vo Svatobořice-Mistříne za účasti 7 členov ČASOD bol vykonaný snem. Od prijatia jeho uznesenia ubehli už 3 mesiace, kedy uznesenie mohol ktokoľvek z členov napadnúť na Okresnom súde Bratislava-3 a úspešne zvrátiť ich platnosť. Dňa 18.08.2010 (teda po uplynutí 3– mesačnej lehoty) pri kontrole údajov na tomto súde, neboli zistené žiadne takéto podania, takže môžeme spokojne konštatovať, že definitívne odpadli eventuálne hrozby o vyslovení jeho neplatnosti.
Tento úvod nie je samoúčelný, má svoje racionálne dôvody, pretože existovali rôzne vážne výhrady.
Všetko zlé je aj na niečo dobré. Všimli sme si pomerne nízku
účasť členov ČASOD na Sneme. Je to istý varovný signál a ten sme neobišli bez povšimnutia. Nové stanovy sme prispôsobili moderným trendom a to hlasovaním „per rollam“. Niektorí z Vás nám pri tom pomáhali, pretože sa môže oveľa lepšie využívať naša webová stránka www.ib777.com.(Nezabúdajte častejšie si na túto stránku kliknúť, resp. zaraďte si ju medzi „obľúbené“ a pod.) Existujú predsa prostriedky vzájomnej komunikácie, internet, fax, SMS-správy, telefón, kuriér, pošta…atď. Vaše ANO, či NIE sa dá predsa získať aj efektívnym využitím týchto prostriedkov. Zvolávanie Snemu je totiž veľmi náročná administratívna a finančne zaťažujúca práca. Okrem toho
vyžaduje zabezpečiť prenájom rokovacej miestnosti, zabezpečenie stravovania, ubytovania, dopravy, parkovania…atď. To všetko stojí nemálo peňazí a času. Máme tiež svoje rodiny, zamestnanie, choroby, starosti, a všetko robíme v rámci svojho osobného voľna. Preto sme hľadali možnosti, ako získať Vaše ANO, či NIE oveľa jednoduchším spôsobom. Pričom výsledok takéhoto hlasovania bude oveľa
dôveryhodnejší, objektívnejší a masovejší, že tých 7 hlasov na Sneme ČASOD dňa 15.05.2010.
Ak sa však rozhodneme pre vykonanie SNEMU, teda o bezprostredný, osobný kontakt – tak veľký dôraz kladieme na perfektne a profesionálne vypracovanú pozvánku s dopredu nemenným programom rokovania na Sneme.
A čo nás k tomu vedie…? Opäť jednoduchá a racionálna odpoveď. Ako sme už vyššie spomínali, že zvolávanie Snemu je finančne náročná záležitosť, tak už samotná pozvánka s nemenným programom rokovania je jasnou VÝZVOU pre adresáta či príde na Snem, alebo nie. Ak adresát (teda člen ČASOD) zváži rozsah programu, a rozhodne sa že na Snem
nepríde – dáva tým dôveru ostatným (ktorí na Snem prídu), aby za neho hlasovali. Nemôže potom namietať, že Snem rozhodol tak, či onak. Mal byť na Sneme osobne prítomný a mal na výber.
Ak by sa totiž program rokovania Snemu menil, rozširoval a prijaté uznesenia by sa týkali priamo jeho osoby, v takom prípade by na Snem určite prišiel, argumentoval, diskutoval, presviedčal ostatných a hlasoval by. Preto sme volil zákaz zmeny a rozširovania programu počas rokovania Snemu nad rámec toho, čo je v pozvánke uvedené. To znamená, že postoj člena ČASOD či „príde, alebo nepríde“, je jeho osobný názor,
ktorý musíme rešpektovať. Svojou osobnou neprítomnosťou na Sneme – sa teda dopredu vyjadril a s tým treba počítať. Aké kvalitné však budú prijaté uznesenia na Sneme, potom ich musí v rámci občianskej demokracie – REŠPEKTOVAŤ, je to aj jeho vizitkou čiže menšina sa musí vždy podriadiť väčšine. Inak to ani nejde, inak to ani nefunguje.
Určite Ste si všimli, že rozhodujú na Sneme len prítomní členovia ČASOD a to iba jednoduchou väčšinou. Upustili sme od krkolomných prepočtov. Závažnejšie rozhodnutia týkajúce sa existencie a osudu ČASOD, majú už inú volebnú a opatrnú matematiku. Vyhneme sa tak bezradnosti, aké nedávno vznikli vo Svatobořiciach.
Mnohé dobré nápady a myšlienky sme prevzali z českej ČaSOD PRAHA, pretože sa nám páčili a boli dobré. Jednoducho sme ich zapracovali do našich Stanov a zbytočne nevymýšľali už vymyslené. Tieto Stanovy majú 25 strán. Je v nich zároveň zakomponovaný organizačný poriadok, volebný poriadok, rokovací poriadok a Stanovy (štatút). Sú menšie než
tie české. Poznamenávame, že kolegovia v ČR to majú na rozdiel od nás rozparcelované v 4. samostaných dokumentoch.
Ak budete pripomienkovať tieto Stanovy – píšte červene (nič
nevyčiarkávajte!!!) a to priamo do textu. To preto, aby sme nestratili „zlatú niť“ a nikto z nás sa v tom potom nevyzná. To, čo sa nazdávate, že a tam nehodí, to iba podfarbite modrou farbou. O.K.?
Oslovujeme všetkých našich kolegov, nielen členov ČASOD, ale aj sympatizantov a priaznivcov delostrelectva, Rytierov delostrelectva, ktorých je už cca 1 300. Môžu všetci kľudne pripomienkovať Stanovy aj oni, pretože ak sa raz rozhodnú medzi nás vstúpiť, tak dopredu budú vedieť, čo u nás v občianskom združení môžu očakávať, čo chcú v budúcnosti robiť, aké majú záujmy a v čom im eventuálne môžeme poskytnúť ochranu. To všetko môže byť v Stanovách a to od Vás
očakávame.
Podotýkame, že tieto Stanovy nie sú svetovým unikátom, ani ako žiadne iné. Pracovali na nich dvaja autori. Nie sú najdoko-nalejšie a najpodrobnejšie, ale majú určitú vnútornú štruktúru a úzko súvisiace väzby na jednotlivé články a body. Určite existujú aj stovky lepších. Všetky majú však niečo spoločné: nie sú dogmou, dajú sa vždy ľahko meniť, prispôsobovať tak, ako my chceme, ako nám to vyhovuje, ako si želáme, aké sú naše predstavy. Záleží len na Vás a priali by sme si, aby Ste sa o to úspešne pokúsili aj Vy. Možno prvý raz v živote môžete
slobodne a demokraticky, urobiť Váš prvý autorský pokus a – navrhnúť Vašu dodnes driemajúcu skvelú myšlienku, možno že bude veľmi dobrá, možno že zaujme ostatných. Viac hláv, viac rozumu. Tešíme sa na Vaše prvé pokusy o návrhy, naberte odvahu prosím a píšte nám. Budeme sa snažiť ich zakomponovať do Stanov ČASOD, potom prerokovať na Sneme a predložiť na schválenie na MV SR.
To je všetko. Držíme Vám palce.
Vaše pripomienkovanie Stanov očakávame poslať e-mailom, alebo poštou na našu adresu do 01.10.2010 (piatok). Návrhy zaslané po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať (kvôli očakávanému Snemu a schvaľovacej procedúre). Ďakujeme za pochopenie a porozumenie.

(P.S.: A takto obdobne sa tvoria zákony v NR SR, v Parlamente ČR a ČASOD dlhodobo bojuje o možnosť, aby sa o zákonoch, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, o vojakoch, sociálne a dôchodkové a pod., mohli obdobne vyjadrovať).

Pekný deň želá

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár,
ul. Sibírska č.4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MOBIL: ++421 905 405 381,
Tel.č.+ fax: ++421 2 4425–4200

Kliknite aj na ikonu ČASOD – ČaSOD: www.ib777.com
ČASOD: Myšlienky s budúcnosťou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÁLÍKY 2010

30.8.2010 (Jaroslav Stojan) fotografie zde

V souladu s Plánem činnosti ČaSOD se uskutečnila dne 7. srpna 2010 návštěva pohraničního pevnostního systému v Králíkách a okolí. Akci jsme organizovali ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. Hlavní duší a organizátorem na naši Obec byl Vláďa Maršík, jemuž touto cestou vyjadřuji poděkování. Na všechna místa nás doprovázel a výklad zajišťoval vynikající odborník Ing. Martin Ráboň.

Co jsme vlastně viděli? Nejprve jsme navštívili nově upravené vojenské muzeum v Králíkách. Muzeum prošlo výraznou rekonstrukcí i za přispění prostředků z fondů Evropské unie. Dovoluji si pozvat všechny zájemce o vojenskou historii právě do tohoto muzea. V muzeu se nachází expozice vojenské techniky a popisy osobností a událostí z období před druhou světovou válkou.

V dalším jsme se přesunuli do objektu CIHELNA. Nachází se v těsné blízkosti muzea v Králíkách a každoročně jsou zde organizovány ukázky bojových aktivit z období při obsazení pevností po mobilizaci v září 1938.

V objektu CIHELNA proběhl pietní akt položení věnce za ČSOL pro všechny statečné obránce pohraničních pevností. Položení věnců zajišťovali zúčastnění zástupci ČSOL pod vedením brigádního generála Ing. Alexandera Beera a zúčastnili se i zástupci naší obce (Prezident J. Stojan, Vice-Prezident E. Kulfánek a člen prezídia V. Maršík). Akt se konal symbolicky u památníku četaře Arnošta Hrada. Je smutnou skutečností našich dějin, že se o tomto hrdinovi téměř nic do nedávné doby v širší veřejnosti nevědělo. Četař Arnošt Hrad neunesl ponížení z nutnosti odstoupit pohraniční pevnosti a spáchal sebevraždu zastřelením.

Po pietním aktu nás spolumajitel objektu CIHELNA pan Ing. Richard Sicha  provedl expozicemi a poutavě pohovořil o jednotlivých vystavených artefaktech. Právě jeho zásluhou jsou v tomto zařízení vystaveny dobové události a jednotlivé expozice jsou poutavě doplněny dalšími historickými informacemi, o kterých se v minulosti jen velmi málo či zkresleně informovalo.

Dalším cílem byla dělostřelecká pevnost HŮRKA.  Pan Ing. Martin Ráboň poskytl velmi podrobný výklad o významu a účelu této pevnosti. Postupně jsme si prohlédli zpřístupněnou část objektu a seznámili se s připravenými expozicemi.  Výklad byl velmi profesionální. Pevnost se nachází v blízkosti města Králíky.

Následoval přesun do obce Těchotín, kde jsme během oběda nabírali síly k další prohlídkové akci.

Po krátkém odpočinku jsme se přesunuli k objektu BOUDA, který se nachází asi 4km sv od obce Těchotín. Organizátoři nám zajistili možnost příjezdu až k vchodovému objektu této pevnostní soustavy. V rámci prohlídky byl organizován pietní akt kladení květin k památníku uvnitř objektu BOUDA. Tentokrát kladení květin prováděla naše obec za spoluúčasti ČSOL. Květiny kladli za naši obec plk. Ing. Emil Kulfánek a plk. Ing. Vladimír Maršík.

Pietní místo v objektu BOUDA je zasvěceno všem, kteří položili své životy za naši republiku v letech 1938–1939 ještě před vypuknutím druhé světové války. K tomu si dovolím ocitovat část textu čestné tabule na místě pietního aktu:

"Ty kdo jdeš kolem, zastav své kroky na chvíli a v úctě se skloň před jmény těch, kteří v letech 1938–1939 se zbraní v ruce bránili svou Republiky československé a za její ideály padli.

Je na čase přestat opakovat, že se vzdali bez boje, že bez jediného výstřelu odešli z hranic a naše armáda nesplnila svou povinnost. Dlužíme jim mnohé, protože v době ohrožení své republiky stáli odhodlaně se zbraní v ruce na hranicích vědomi si toho, že třeba i padnou, ale hlavně neustoupí. Dnes už víme, že neustoupili a následující jména jsou toho důkazem".

Pak následuje dlouhý seznam jmen těch, kteří své životy položili za naši svobodu ještě před tím, než druhá světová válka vypukla.

Nechť jsou tato slova vepsána do historie naší vlasti a neustále vštěpována nastupujícím  generacím.

V rámci prohlídky pevnosti BOUDA byly poskytnuty informace o průběhu její výstavby a její historii. Systém pohraničních pevností, ač ještě zdaleka nedobudován (plánovaný termín vybudování byl až do roku 1953) představoval už v roce 1938 pro německou armádu značnou překážku. V průběhu druhé světové války zde německá armáda ověřovala účinnost svých zbraní.

Po skončení prohlídky pevnosti BOUDA byl organizován návrat do Prahy. V rámci diskusí vznikl návrh, zda by objekt BOUDA mohl figurovat jako celek jako jeden z Klubů naší obce ČaSOD. Jedná se o velmi významnou dělostřeleckou památku.

Prezident ČaSOD, Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočný oznam

7.9.2010 (M. Ďurina)

Dňa 03.09.2007 vo veku 57 rokov zomrel brigádny generál v.v. Ing. Jaroslav MURÍŇ.

Pohreb bude dňa 07.09.2010 (utorok) o 16,00 hodine v Beckove (okr. Trenčín).

Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián  ĎURINA

generálny sekretár ČASOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

….súbeh predčasných dôchodkov a práce, obmedzenie možností poberania starobných a výsluhových dôchodkov

8.9.2010 (M. Ďurina)

Od nášho kolegu pána Jozefa Kotuliča zo Zväzu vojakov SR, preberáme jeho aktuálnu správu, ktorá zaujme azda každého vojenského dôchodcu na Slovensku. Veď čítajte:

 Podľa medializovaných správ sa dozvedáme, že: „Nová vláda pripraví tiež zákaz súbehu predčasných dôchodkov a práce či obmedzenie možností poberania starobných a výsluhových dôchodkov a mzdy pracovníkov vo verejnej správe.“ Keďže, už sa viacerí naši členovia pýtali čo zahŕňa výraz „verejná správa“ tu je odpoveď. Podľa portálu verejnej správy http://www.vssr­.sk/VUC/461/De­fault.aspx pod pojem verejná správa patria tieto organizácie: Samospráva Obec Príspevková organizácia obce Príspevková organizácia VÚC (vyšší územný celok). Rozpočtová organizácia obce Rozpočtová organizácia VÚC VÚC Štátna správa Štátna príspevková organizácia Štátna rozpočtová organizácia Ostatné organizácie Audiovizuálny fond Fond národného majetku SR Nezisková organizácia verejnej správy RTVS, s.r.o. Slovenská konsolidačná, a.s. Slovenská televízia Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Slovenský pozemkový fond Slovenský rozhlas Sociálna poisťovňa Štátny fond Úrad pre dohľad nad výkonom auditu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ústav pamäti národa Verejná vysoká škola Zdravotná poisťovňa

Je to veľmi nepríjemná správa,  postihne tých vyslúžilcov, ktorí popri výsluhovom dôchodku ešte pracujú…

S pozdravom

JUDr. Marián ĎURINA

generálny sekretár ČASOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…Napriek výzve nevyužili príležitosť na obnovenie členstva v ČASOD

9.9.2010 (M. Ďurina)

Vážení členovia ČASOD,

pri poslednej poslednej kontrole prihlášok členov do ČASOD boli zistené rozdiely.

Snem ČASOD vo Svatoboříce-Mistříně 15.05.2010 mi uložil dať evidenciu členskej základne do náležitého poriadku.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že niektorí členovia ČASOD neprejavili záujem o obnovu svojho členstva. Ide o:

BALÁK Pavel, BALÁZS Ladislav, Ing. BARTOŠ Tibor, BIŠČO Jozef, BLAŠKO Dušan, Ing. BORŮVKA Miroslav, Ing. BRABLC Michal, Ing. BROTÁNEK Zdeněk, CEJTCHAML Petr, ČEPLÍK Ivan, Ing., ČERVENÝ Miroslav, Ing. ČÍŽ Viliam, Ing. DĚDÁK Jindřich, Ing. DUBOVICKÝ Viliam, EISENREICH Karel, Ing., FOCHLER Milan, GELETA Imrich, Ing., GERGELY Jozef, GRIEGER Mikuláš, Ing. HAJDA Ondřej,  HOLEC František, HUŇA Jozef, Ing. JANČÁR Marián, JUŘÍČEK Stanislav, Ing. KANTÁRIK Ján, Ing. KARÁSEK Antonín, Ing. KOHOUT Zdeněk, Ing. KOLEK Marián, Ing. KOMÁREK Libor, Ing. KONEČNÝ Štefan, Ing. KORIM Vladimír, Ing. KOVÁČ Václav, Ing. KRAJŇÁK Karol, Ing. KREJZL Milan, Ing. KRUL Ladislav, Ing. LYSINA Miroslav, M.A., Ing. MATEJ Jozef, Ing. MATULA František, Ing. MATULA Vladislav, Ing. MIZERA Břetislav, NETRVAL Ota, Ing.  NOVÁK Michal, Ing. NOVOTNÝ Ivan, ORAVEC Jozef, PALÁN Pavel, Ing. PALÍK Jiří, PAŠEK Květoslav, PRÍBELA Štefan, Ing. SCHMIDT Jan, Ing. SLOUP Václav, Ing. SONDEJ Anton, Ing. STAROŇ Milan, Ing. STEKLA Ivan, Ing. SVOBODA Pavel, ŠIMEK Milan, Ing. ŠKODA Jaromír, Ing. ŠTAMBERA Ladislav, ŠTEFKO Ján, TAKÁČ Milan, Ing. VENDÉGH Jozef, Ing. ZAHRADNÍK Jan, ZÁVORKA Radomír, Ing. ZELENKA Aleš.

Vyššie menovaným nič nebráni, aby si riadne vyplnili a podpísali prihlášku a dodatočne poslali na prezídium. Dovtedy nemôžu byť považovaní za riadnych členov ČASOD.

S pozdravom

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár ČASOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomrel pplk. v.v. Josef PETRÁK

10.9.2010 (M. Ďurina)

Náš kolega pán Ladislav Pluhár nám oznámil, že dňa 10.08.2010 zomrel pplk. v.v. Josef PETRÁK vo veku nedožitých 70 rokov.

Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… pani Radičová, všetci občania sú si rovní aj poberatelia SD a VD …

10.9.2010 (M. Ďurina) …preberáme článok zo Zväzu vojakov SR, čítajte:  

Terajšia vláda už pracujúcich poberateľov dôchodkov nechce

Hoci súčasná slovenská legislatíva ešte umožňuje pracujúcim poberateľom starobných (SD) a výsluhových  (VD) dôchodkov súbeh dôchodku a mzdy alebo platu bez akýchkoľvek obmedzení,  od roku 2011 tomu už tak vraj nebude. Rozhodla o tom koaličná rada. Ako to všetko skončí je ešte vo hviezdach, lebo  koalícia akosi pozabudla  na vierohodné prepočty, ktoré by ju k takémuto kroku oprávňovali. 

A tak sa od nich napríklad ani nedozviete,  koľkých ľudí sa toto ich pripravované opatrenie vlastne dotkne,  čí koľko sa ním ušetrí, ak vôbec niečo ušetria. Totiž, páni politici akosi pozabudli na skutočnosť, že týchto ľudí v prvom rade potrebujú oni, lebo má ísť o zamestnancov verejnej správy kam patrí samospráva, VÚC a štátna správa a ich  inštitúcie ako napr. príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie obce a ostatné organizácie štátnej správy ako : Audiovizuálny fond, Fond národného majetku SR, Neziskové organizácia verejnej správy, RTVS, s.r.o., Slovenská konsolidačná, a.s., Slovenská televízia, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenský pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa, Štátny fond, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav pamäti národa, Verejné vysoké školy a Zdravotná poisťovňa.

Žiaľ nových pra­covníkov pripravených a hotových na výkon takýchto funkcii, veru nenájdu nikde inde, len v tomto spomínanom prostredí. Čo teda vlastne štát tým, že zakáže v tejto sfére  pracovať poberateľom starobných a výsluhových dôchodkov ušetrí? Veď, ak vyhodí pripravených odborníkov lebo poberajú spomí­nané dôchodky, potom musí miesto nich niekoho prijať a teda novým zamestnancom tiež musí dať taký istý plat, ak nie vyšší.

Oveľa väčšie nebezpečenstvo  hrozí z inej stránky. Totiž,  ak budú do týchto inštitúcií prijatí  neskúsení pracovníci alebo rovno neodbor­níci, lebo napríklad  pracovníkov špecializovanej štátnej a verejnej správy nikde pripravených nenájdete,  potom si vláda musí uvedomiť, že okrem seba ohrozí predovšetkým bezpečnosť všetkých občanov. Alebo mi niekto chce povedať, že krízové a mimoriadne si­tuácie už na Slovensku nebudú?

Sme právny štát a máme ústavu. A tá nedovoľuje diskrimináciu občanov (Čl.12) naopak tvrdí, že každý má právo na slobodnú voľbu povolania(Čl.35), teda aj poberatelia starobných a výsluhových dôchodkov majú rovnaké právo pracovať  vo verejnej správe či v súkromnom sektore. Záleží len na nich samotných kde sa zamestnajú. Takže pokiaľ nedôjde k zmene terajšej ústa­vy, dovtedy každý zákon, ktorý toto nebude rešpektovať bude protiústavný.

Podľa mňa,  koalícia v tomto prípade mláti prázdnu slamu a to len preto,  aby verejnosti „ukázala“, že plní svoje predvolebné sľuby hoci jej  na konečnom výsledku už zrejme vôbec nezáleží. Preto si myslím, že zámer vlády nedovoliť poberateľom SD a VD  aj pracovať,  skončí krachom.

Prajem príjemný zvyšok dňa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSLEDNÍ SALVA

14.9.2010 (Jaroslav Stojan)

Vážení dělostřelci, výzbrojaři a příznivci dělostřeleckých zbraní,

Dne 26. října  2010 se uskuteční ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince poslední ostré střelby dělostřelectva ze 122mm RM vz. 70 (Grad). Střelby provedou jednotky 13. dělostřelecké brigády Jince.

Tento den je v historii dělostřelectva AČR zlomový, protože tímto  končí v AČR další z jeho skvělých palebných systémů, který sloužil dělostřelectvu více než 40 let.

Po střelbách budou raketomety ošetřeny a uloženy. O jejich osudu rozhodnou následující měsíe. V AČR je ale už neuvidíme.

Srdečně zvu spolu s velitelem 13. dělostřelecké brigády  členy ČaSOD na tyto střelby, abychom naposledy v živé paměti uchovali tuto výtečnou salvovou zbraň.

V případě, že se ostrých střeleb chcete zúčastnit, odjezd služebním autobusem bude dne 26. října 2010 v 07,00 hodin od autoparku na ulici Gen. Píky v Praze 6 (nad budovou Generálního štábu AČR v Praze).

Z organizačních důvodů vás žádám o zaslání přihlášky k účasti na střelbách na e-mailovou adresu: stojan.jaroslav­@seznam.cz nejpozději do 18. 10. 2010.

Pokud někdo přijede samostatně z jiných směrů, dejte mi prosím i tak vědět, že do Jinců přijedete samostatně. Je třeba tam být do 08,30 hodin.

Věřím, že se nás sejde dostatečný počet a uchováme tyto poslední střelby v paměti. (Fotoaparáty a kamery pro dokumentaci poslední salvy sebou!).

Předběžný program:

07,00 – Odjezd autobusu z Prahy

09,30–0945 – Příjezd hostů do posádky

10,0 – 10,30 – Přesun do VVP Brdy

11,00 – 13,30 – Sřelby z RM 70

13,30 – 14,00 – Společný přesun do posádky Jince

Prezident ČaSOD Praha

pplk. v zál. Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvorený list ČASOD adresovaný vláde SR

23.9.2010 (admin)

pozri prílohu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strata vojenskej hodnosti……dokedy?

4.10.2010 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

len na ilustráciu Vám oznamujeme, že dňa 16.09.2010 sme písomne oslovili NR SR (branno-bezpečnostný výbor), z dôvodu návrhu zmeny a úpravy trestu straty vojenskej a inej hodnosti podľa ustanovenia § 64 ods.1., zák. č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona (v ČR: podľa § 47 ods.3 zák. č. 140/1961 Sb., Trestného zákona). Ide nám predovšetkým o to, že po odpykaní uloženého trestu a zahladenia odsúdenia, sa takémuto potrestanému občanovi už neumožňuje spokojný návrat do predošlého stavu – vrátenia vojenskej a inej hodnosti. Uvedené trestné paragrafy v SR a ČR sa môžu doplniť o nové ustanovenia, že strata vojenskej hodnosti sa bude rovnať dĺžke odpykávaného trestu, alebo zvoliť stratu vojenskej hodnosti na obdobie 5, 10 i viac rokov, resp. odňať hodnosť doživotne. V oboch republikách absentuje totiž proces legálneho navrátenia (reverz) vojenskej a inej hodnosti. Nikto nevie, ako potrestanému (degradovanému) vojakovi vrátiť jeho vojenskú hodnosť, ani kto ju má vrátiť. Vojaci totiž získavajú hodnosť v rezorte MO, ale odníma im ju súdny orgán rezortu Minsterstva spravodlivosti. Ako príklad uvádzame, že v ČR sa nám stal nemilý prípad, kedy dôstojníkovi, absolventovi vysokej vojenskej školy, bol popri uloženému nepodmienečnému trestu odňatia slobody, vyslovený aj trest straty vojenskej hodnosti (je teraz stále vojak – dodnes). Napriek tomu, že od odpykania trestu ubehli takmer dve desiatky rokov, nie je možné mu pôvodnú vojenskú hodnosť vrátiť naspäť – chýba totiž prezieravá legislatíva (pozn. v ČR a SR je to rovnaké). Ani bývalá ministerka obrany ČR pani JUDr.V. Parkanová nenašla odvahu, podľa zásady „čo nie je zakázané, je dovolené“ – vrátiť dotyčnému občanovi pôvodnú vojenskú hodnosť. Ten človek trpí potrestaním dodnes a uložený trest teda pôsobí naďalej, doživotne. Je to naozaj v poriadku? Má teda uložený trest pôsobiť naozaj doživotne? Pravdepodobne ani v odborných právnických kruhoch (najmä penológov) nevládne spokojnosť s týmito drakonickými trestami. My sa nazdávame, že niektoré odseky tangovaných paragrafov trestného zákona, sú už naozaj prekonané a dodýchali, ich neprimeraná intenzita je zjavne neodôvodná. V žiadosti adresovanej na MO ČR o vrátenie vojenskej hodnosti, sme predložili aj výpisy z registra trestov, oznámenie súdu o zahladení odsúdenia a pod., ale tieto doklady sa vraj ukázali ako málo presvedčivé, nedostačujúce a preto prevýšila prehnaná opatrnosť a obozretnosť, či zjavná neochota a neodvaha konať voči skostnatelým zvyklostiam. Chýbala odvaha prekročiť svoj tieň, chýbalo vyvážené rozhodnutie vedúce k racionálnemu precedensu. Verme, že dočasne zvíťazil iba alibizmus a čoskoro sa dočkáme zmeny. Náš návrh štátny rozpočet nijako nezaťaží. Preto sme sa opätovne obrátili na zákonodarcov, aby sa zaoberali týmto návrhom a iniciovali prijatie zásadnej zmeny. Rovnako aj na právnické fakulty a policajnú akadémiu, aby sa rozprúdila verejná diskusia na túto tému. Uvítali by sme, aby pri príprave nových zákonov a ich zmien, ktoré sa týkajú vojakov, boli vždy oslovované aj stavovské občianske združenia ako je Česká a Slovenská obec delostrelecká, aby sme sa aj my svojimi návrhmi a pripomienkami podieľali na ich kvalitnom vypracovaní. V návrhu na predchádzajúce vedenie MO SR o takúto spoluprácu sme neuspeli, tak sme našli spôsob, ako sa zaobísť aj bez asistencie MO SR. Máme dosť skúsených odborníkov a obrovský potenciál a ponúkame i Vám slovenský portál: ppp_mailSender@jus­tice.sk ktorý umožňuje spolupracovať každému občanovi na príprave a návrhoch nových zákonov Slovenskej republiky. Kliknite si naň a skúste to! Na záver Vás všetkých srdečne pozdravujeme, rovnako aj ostatných kolegov a všetkým želáme príjemný deň, dobré zdravie, spokojnosť a pohodu.

JUDr. Marián Ď U R I N A generálny sekretár ČASOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blahopřání k 90. narozeninám Rytíři dělostřelectva panu plk. v.v. Jiřímu Loudovi - Quo fas et gloria ducunt

11.10.2010 (Jaroslav Stojan)

Dne 3. října 2010 se dožil vysokého věku jeden z nositelů „Kříže  Rytier dělostrelecva“ pan plk. v.v. Jiří Louda z Olomouce.  Pan plukovník se celým svým životem řídil heslem britských dělostřelců „Quo fas et gloria ducunt“ (Kam vede právo a spravedlnost). Dělostřelci chrání právo a jdou cestou slávy. Vždy se hlásil a byl věrný své dělostřelecké profesi.

Pan plukovním prošel bitvami západní fronty (Afrika, Francie, Velká Británie). Svoji životní pouť včetně barvitého vylíčení jeho uvěznění ve vězení Mírov podává v právě vydané publikaci „Svým dějinám neutečeme“.

Pan plukovník je také světově uznávaným odborníkem na heraldiku a spolupracoval  s mnohými heraldickými spolky. Je autorem státního znaku České republiky.

Také touto cestou vyjadřujeme panu plukovníkovi blahopřání od všech členů naší obce ČaSOD k tomuto životnímu jubileu. Přejeme pevné zdraví a šťastné chvíle v kruhu svých nejbližších.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomrel pplk. v zál. Ing. Milan POLIAK

12.10.2010 (M. Ďurina)

Smútočný oznam. 

Dňa 27.09.2010 zomrel vo veku 59 rokov bývalý absolvent VSOŠ RVD MARTIN (1967–1971) pplk. v zál. Ing. Milan POLIAK.

Česť jeho pamiatke.

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Slovensku môže aj verejnosť pripomienkovať navrhované zákony

17.10.2010 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

ak máte chuť niečo zmeniť, skúste ako verejnosť (občan) kliknúť na: https://lt.jus­tice.gov.sk

a pripomienkovať navrhované zákony. Najmä tie, čo sa týkajú Ministerstva obrany SR, sociálnych zákonov a podobne. Môžete to robiť aj Vy. Máte na to teraz ideálnu možnosť. Tí šikovnejší z Vás si ľahko poradia a zorientujú sa, môžu sa aktívne do legislatívneho procesu zapájať už dnes! Tie zákony sa totiž často bezprostredne týkajú aj Vás, môžete v dostatočnom predstihu a preventívne ukázať na to, čo je zlé a čo Vám nevyhovuje, ovplyvňovať ich kvalitu. Zákony nie sú dogma a nie sú natrvalo.

Spokojne si aktivujte používateľské konto na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR. Zaregistrujte si zadané údaje na Portáli právnych predpisov. Tým splníte prvý krok k využívaniu služieb, ktoré Portál poskytuje registrovaným používateľom.

Ako začať pracovať s Portálom? V položke “prihlásenie” vyplňte svoje prihlasovacie údaje. Údaje potvrďte. Portál Vám na základe informácií vo Vašom profile ponúka možnosť prispôsobiť si niektoré služby podľa Vášho želania. Tieto informácie budú taktiež slúžiť na sprístupnenie niektorých služieb Portálu, a preto Vám ich odporúčame zodpovedne vyplniť.

Tento Portál Vám ponúka aj rôzne bezplatné služby. Na Portáli je možné prehľadne prezerať a vyhľadávať všetky schválené materiály ako aj priebeh jednotlivých materiálov v legislatívnom procese. So zámerom aktívne zapojiť expertov a verejnosť do tvorby legislatívy a tak zvýšiť jej kvalitu ponúka Portál možnosť oficiálne pripomienkovať materiály ako aj organizovať a podporovať hromadné pripomienky verejnosti k materiálom. Doplnkovými službami sú napríklad rôzne prehľady, aktuality, ankety, osobné nastavenia, správy a pod.

Pre tvorcov legislatívy a subjekty aktívne zúčastnené na legislatívnom procese Portál poskytuje nástroje a služby, ktoré štandardizujú a zjednodušujú pracovné procesy a zabezpečujú legislatívny proces v Slovenskej republike s cieľom vytvoriť elektronickú Zbierku zákonov s garantovanými zneniami legislatívy v elektronickej podobe.

Realizačný tím PPP Vám želá veľa úspechov a pozitívnych skúseností pri využívaní služieb Portálu právnych predpisov.

Portál právnych predpisov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné námestie č. 13, 813 11 Bratislava – 1 Tel: +421 2 59353 111 https://lt.jus­tice.gov.sk

….upravil a pre ČASOD zverejnil

JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 3 snem ČASOD

20.10.2010 (admin)

Pozvánka.

Kandidátka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTÉM GRIBEAUVAL-aneb co nám na VA v Brně neřekli

23.10.2010 (Jaroslav Stojan)

ÚVOD

Jean-Baptiste Vaquette de GRIBEAUVAL byl žákem královské dělostřelecké školy v la Fère, kde ho natrvalo ovlivnil Bernard Forrest de Béliodor, jeden z největších dělostřeleckých génniů své doby. Narodil se 15. září 1715 v Amiensu a zemřel 9. května 1789, krátce před vypuknutím Velké francouzské revoluce.

Gribeauval se zúčastnil v rakouských řadách v sedmileté válce a zprávou, kterou tehdy sepsal pro francouzského ministra obrany, si vysloužil všeobecné uznání. Po uzavření míru se v hodnosti generálmajora vrátil zpět do Francie, kde se stal generálním inspektorem dělostřelectva a guvernérem královské zbrojnice.

STANDARDIZACE

Gribeauval se významnou měrou zasloužil o zdokonalení dělostřelectva a opevnění. Vytvořil čtyři třídy dělostřelectva, a sice polní, obléhací, pevnostní a pobřežní dělostřelectvo. Děla byla zařazována do jednotlivých skupin podle ráže. K novinkám patřila také STANDARDIZACE. Lafety byly konstruovány tak, aby mohly nést různé ráže. Kola a osy lafet, dělové kolesny a muniční vozy (tzv. „hlomozny“) bylo možno mezi sebou vyměňovat.

Gribeauval však nemodernizoval pouze dělostřelectvo, nýbrž i výrobu lehkých palných zbraní a bajonetů. Napoleon vděčil za mnoho svých úspěchů právě vylepšením, která Gribeauval vymyslel, a během svých polních tažení až na drobné změnyvždy zůstával jeho systému věrný.

MARITZOVA METODA

Dříve se děla vyráběla v nejrůznějších slévárnách apři jejich výrobě se používaly nejrůznější metody. Dělostřelecké vybaveníbylo proto nejednotné. Navíc při odlévání na jádro,používaném po staletí, vznikala zeslabená místa, a tím se snižovala odolnost hlavně.

Rok 1740 byl rokem převratného vynálezu. Odlévač děl Johannes Maritz ze švýcarského Burgdorfu poprvé zhotovil masivní odlitky, které byly během vychládání při určité teplotě provrtány horizontálně umístěnými stroji. Francouz Gribeauval pak tuto metodu převzal ajako generální inspektor dělostřelectva prosadil ve všech císařských slévárnách. Tím učinil z francouzského dělostřelectva zvláště údernou zbraň. Napoleon potom velmi brzy povýšil artilerii vedle pěchoty a jízdy na nejvýznamější složku své Velké armády (Grande Armée).

DVANÁCTILIBERNÍ POLNÍ DĚLO SYSTÉMU GRIBEAUVAL

Technický popis: Ráže 12,13 cm, Délka hlavně 2,29 m, Hmotnost děla 880 kg, Hmotnost dělové koule 6 kg, Palebná kadence 2 až 4 výstřely za minutu, Dostřel 400 až 900 metrů, Zpětný ráz 1,5 –9 m

Toto jeho nově dělo, vyvinuté v roce 1776, které se dalo snadno přepravovat z místa na místo, bylo nejvýznamější zbraní až do roku 1825. Díky Gribeauvalovi bylo Napoleonovo dělostřelectvo nejlepší v Evropě.

Gribeauval jako nadaný důstojník dělostřelectva a geniální balistik modernizoval přes silný odpor tradicionalistů nejen dělostřelectvo, nýbrž celé zbrojařství.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USKUTEČNĚNÍ POSLEDNÍ SALVY

28.10.2010 (Jaroslav Stojan) Foto zde 

Dne 26. října 2010 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskutečnily poslední střelby ze 122 mm RM vz. 70 (GRAD). Střelby byly provedeny v rámci nácviku střelby a řízení palby 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu.

Plánovaným výcvikem dělostřeleckého oddílu v operaci na vynucení míru a jeho „Poslední salvou“ ze 122 mm raketometů vz. 70 bylo zároveň důstojným rozloučením se s tímto účinným palebným prostředkem dělostřelectva, který bude na konci letošního roku vyřazen z výzbroje Armády České republiky.

Tiskový a informační důstojník 13. dělostřelecké brigády (13. db) kpt. Michal Abrhám přivítal přítomné hosty a provedl je po kasárnách 13. db.  Po prohlídce areálu se účastníci přesunuli do do prostoru ukázek ve VVP Brdy, kde bylo připraveno občerstvení. Po příjezdu hlavních funkcionářů brigády a představitelů AČR byly provedeny poslední přípravy k ostré střelbě. Pravidelně byla prováděna kontrola přízemní meteo pomocí puškového větroměru.

Ve 12,00 h byl vydán povel k provedení palebného úkolu. Úkol byl plněn pod taktickým námětem (Smíšený dělostřelecký oddíl v sestavě brigádního úkolového uskupení při plnění úkolů na operace na vynucení míru). V průběhu přesunu raketometů do palebných postavení připravili počtáři na středisku řízení palby oddílu prvky střelby na stanovený cíl. Po zaujetí palebného postavení čtyřmi raketomety, nastavení prvků střelby a jejich kontrole palebným rozhodčím, byly zápalkové šrouby raket připojeny na elektrický obvod.

Byl vydán  povel k odpálení jedné rakety řídícím raketometem pro kontrolu správného určení prvků střelby a správného zamíření raketometů na cíl. Po této kontrole a prověření správnosti určení byl vydám povel k odpálení celé salvy čtyř raketometů do cílového prostoru TOK. Za 20 sekund ohlušujícho rachotu a dunění bylo „vymalováno“ a palebný úkol byl výtečně splněn. Střílející jednotka přesunem z palebného postavení do vyčkávacího postavení provedla pro účastníky ukázek slavnostní defilé.

Hosté v počtu asi 400 osob se následně přesunuli pěšky na pozorovatelnu Hřebeny. Cestou  měli možnost prohlédnout si moderní průzkumné a pozorovací prostředky dělostřelectva AČR, které jsou ve výzbroji 13. db (např. Dělostřelecký vyhledávací radiolokátor Arthur, Průzkumný a pozorovací systém Sněžka, Lehký průzkumný a pozorovací systém Los a také další technika, materiál a výzbroj).

Na pozorovatelně Hřebeny shlédli účastníci ukázek nejprve dopady střel ze 152 mm samohybných kanónových houfnic (DANA) do cílového prostoru BRDA. Pak následovala opakovaná salva ze 122 mm RM vz. 70 (GRAD). Opakovala se sekvence povelů a příprava ke střelbě raketometů. Po celkové přípravě byl vydán povel k poslední salvě. S ohledem na krásné počasí bylo možné i pouhým okem pozorovat odpálení raket i jejich dopady do cílové plochy TOK. Vše bylo skvěle zrežírováno. Tyto „Farewell Firings“ raketometů byly zároveň rouloučením se s tímto skvělým zbraňovým systémem v řadách AČR.

Následovalo již pouze rozloučení se s řadou velitelů, kteří měli tu čest velet tomuto skvělému raketometnému systému, a přesun do posádek.

Prezidium ČaSOD touto cestou vyjadřuje poděkování veliteli 13. db a všem jeho podřízeným, ale také velení Společných sil v Olomouci a příslušníkům Generálního štábu AČR, za možnost shlédnout tyto poslední salvy.

Ve jménu Svaté Barbory

pplk. v zál. Ing. Jaroslav Stojan,

Prezident ČaSOD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slávnostná inaugurácia delostrelcov na YouTube

5.11.2010 (M. Ďurina)

Vážení delostrelci, Rytieri delostrelectva, priaznivci a sympatizanti, milí priatelia,

spomienky nevybledli a nevyblednú. Pripomíname si skvelú akciu RYTIER DELOSTRELECTVA dňa 14.05.2005 v Mar­tine, ktorá nemala obdobu v strednej Európe a ani nevieme, či ju niekto prekoná. Je to výzva ostatným, veteránom, vyslúžilcom a vojakom v zálohe.     Pozorne sa podívajte sa na spôsob a skvelú veliacu techniku, intonáciu veliaceho dôstojníka pána Ing. Ľudvíka BUŽKA, priebeh nástupu, vojenskej ceremónie a prísne dodržiavanie všetkých pravidiel vojenského rituálu. Tak takéto tradície si treba udržiavať a zachovávať aj pre ďalšie generácie. YouTube je ďalšou možnosťou, ako zviditeľniť činnosť ČASOD na verejnosti. Šírte toto video medi sebou, svojimi priateľmi.     …a poznámka na záver: To všetko sa udialo bez jediného nácviku, bez generálky! Ďakujeme Vám všetkým, vďaka organizátorom.

Dokázali Ste to brilantne.

Skuste sa na to pozrieť, adresa na video je http://www.you­tube.com/watch?v=xaP0U­CrTWW0

Pekný deň želá

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…čo o ČASOD píšu v denníku SME?

11.11.2010 (M. Ďurina)

Peniaze na vojnové hroby majú poberať aj občianske združenia. Na Slovensku rezort vnútra eviduje viac ako 149 tisíc vojnových hrobov. Peňažná podpora občianskych združení, ktoré sa o ne chcú starať, je cesta správnym smerom aj podľa Mariána Ďurinu z Českej a Slovenskej obce delostreleckej.

BRATISLAVA. Peniaze na starostlivosť o vojnové hroby by mohli po novom dostávať už aj občianske združenia s takýmto predmetom činnosti. Počíta s tým návrh novely zákona o vojnových hroboch, ktorú v piatok posúdi vláda.

O miesta spomienky na padlých hrdinov sa združenia starajú už aj teraz, ale bez štátnej podpory. Doteraz si zabezpečovali potrebné prostriedky rôznymi zbierkami, prípadne využívali možnosť získať dvojpercentný príspevok z dane z príjmu. Taký bol aj prípad občianskeho združenia Rozvoj obce Čičmany, ktoré opravilo veľký vojnový hrob v obci. Novú možnosť financovania starostlivosti o hroby by združenie privítalo. „Určite by to pomohlo, sú tam aj menšie hroby, ktoré sú stále v dezolátnom stave,“ uviedla predsedníčka OZ Rozvoj obce Čičmany Natália Dubnicayová.

Na Slovensku rezort vnútra eviduje viac ako 149 tisíc vojnových hrobov. Peňažná podpora občianskych združení, ktoré sa o ne chcú starať, je cesta správnym smerom aj podľa Mariána Ďurinu z Českej a Slovenskej obce delostreleckej. Ďurina je odborník v oblasti vojnových hrobov a hovorí, že štát na túto aktivitu nestačí. Ani niekdajšie odovzdávanie zodpovednosti za tieto hroby na plecia starostov nepovažoval za správne. Obce na starostlivosť o hroby dostávajú podľa jeho slov minimum prostriedkov.

Ďurina upozorňuje, že len z čias prvej svetovej vojny (1914–1918) je na Slovensku 236 vojnových cintorínov, na ktorých leží 70 tisíc obetí z celej Európy. Viaceré hroby sú v zlom stave – nie je na nich označené ani to, kto tam leží. „Je to hanba, aby títo padlí, zväčša veľmi mladí chlapci, nemali ani po sto rokoch dôstojné miesto odpočinku,“ myslí si Ďurina.

Návrh novely zákona z rezortu vnútra rieši aj problém, kde uložiť pozostatky vojnovej obete, ktoré boli prevezené na Slovensko zo zahraničia. Povinnosť zriadiť vojnový hrob by mala obec alebo mesto, ktorá je rodiskom vojnovej obete. Ďalšia navrhovaná zmena by pomohla urýchlené odstrániť následky živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti ako aj vandalstva na vojnovom hrobe. Obec alebo mesto bude môcť požiadať z týchto dôvodov o príspevok počas celého kalendárneho roka a ministerstvo vnútra im bude môcť podľa svojich možností prideliť peniaze.

Neplnenie zákonom ustanovených povinností obcí a miest na úseku vojnových hrobov novela kvalifikuje ako správne delikty. Ukladanie sankcií vo forme pokút za tieto správne delikty sa zveruje do pôsobnosti obvodných úradov v sídlach krajov. Účinnosť novely sa navrhuje od apríla 2011.

P.S. Vážení priatelia, robte to isté čo my – pripomienkujte návrhy zákonov. ČASOD Bratislava to urobila a podarilo sa to! Už to môžete robiť aj Vy, buď ako občania, alebo občianske združenie ČaSOD. Nedajte sa odradiť. Držíme Vám palce.

S pozdravom

JUDr. Marián ĎURINA, generálny sekretár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚLOSTŘELECKÁ HYMNA

21.11.2010 (Jaroslav Stojan)

1.

Jen ty se podívej,

na kanón šedivej.

Táhne ho do vrchu

šest statných valachů.

2.

My bychom válčili,

kdyby nám stačili

pěšáci utíkat, koule lítat.

REF

a.

[:Jde kanonýr, jde kanonýr,

tak volá celá hospoda,

jde kanonýr, jde kanonýr,

tu pěšák nesmí do kola.

b.

Jde kanonýr, jde kanonýr,

tak zpívá celá hospoda,

Kanonýr když facku dááááááá.....­......,

jak když kopne kobyla. :]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zemřel Rytíř dělostřelectva pplk.v.v. Ing. Slavoj Domalíp, zakládající člen ČaSOD Praha

22.11.2010 (Jaroslav Stojan)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 17. 11. 2010 odešel náhle ve svých nedožitých 84 letech (narozen 25. 12. 1926 v Praze) zakládající člen ČaSOD Praha Rytíř dělostřelectva podplukovník v.v. Ing. Slavoj Domalíp. Opustil nás skvělý kamarád, „svrgán“ z Moravské Třebové (nastoupil 1939), aktivní účastník Pražského povstání jako spojka u generála Karla Kutlvašra třetího velitelství BARTOŠ, voják z povolání u řady dělostřeleckých útvarů jako zástupce pro technické věci, odborník u Výzbrojní základny 1117 Jaroměř a dlouholetý hlavní konstruktér ZŤS Dubnica nad Váhom. Ale také skvělý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček. Aktivně se zúčastňoval všech aktivit ČaSOD.

Čest jeho památce.

Prezident ČaSOD pplk. v zál. Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přání k svátku Svaté Barbory - patronky dělostřelectva

30.11.2010 (Jaroslav Stojan)

Vážení členové ČaSOD se sídlem Praze,

Vážení členové ČASOD se sídlem v Bratislavě,

Vážení členové Sekcí a Klubů,

Vážení dělostřelci !

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněni pozdravil u příležitosti oslavy svátku SVATÉ BARBORY – patronky dělostřelectva, který si připomínáme každého 4. prosince, roku tohoto, kterého.

Tento den si připomínají Svatou Barboru všichni dělostřelci v České republice, ale i v zahraničí, všichni dělostřelci, se kterými jsem v průběhu výkonu svých funkcí a zvláště pak ve funkci Vedoucího katedry dělostřelectva na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově v minulosti navázal úzké kontakty.

Vážení dělostřelci – važte si tradic dělostřelectva, vždy je zachovávejte a rozvíjejte. Buďte vždy hrdí na to, že jste dělostřelci, kteří patřili vždy k elitě každé armády.

Přeji Vám krásé prožití tohoto dne a mnoho úspěchů v další službě vojenských profesionálů dělostřelectva, ale i všem těm, kteří jsou již mimo službu v AČR a jeho dělostřelectvu.

Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky, přeji vám všem také jejich krásné a klidné prožití.

Do nového roku  2011 vše nejlepší, hodně pracovních a osobních úspěch, splnění všech příní a samozřejmě pevné zdraví.

S pozdravem a hlubokou úctou všem dělostřelcům!

plukovník v záloze Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.

 

P.S. K tomuto blahopřání se připojuje celé Prezídium ČaSOD a jeho Prezident Ing. Jaroslav Stojan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.S. ARMY FIELD ARTILLERY MUSEUM

5.12.2010 (Jaroslav Stojan)

Vážení zájemci o zahraniční dělostelecká muzea,

Málo známou muzejní destinací je vynikající dělostřelecké muzeum v USA ve státě Oklahoma. Je součástí výcvikové základny ve Fort Sill, největší dělostřelecké základny v USA. Podrobnosti o výstavách a expozicích lze nalézt na těchto webových stránkách:

http://sill-www.army.mil/fa­museum/

http://sill-www.army.mil/…lec­tions.htm#1

Vzhledem k anglickým stránkám můžou uvedené adresy zaujmout všechny anglicky studující dělostřelce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ples dělostřelectva v Praze

7.12.2010 (Jaroslav Stojan) pdf zde 

Vážení dělostřelci, rakeťáci, výzbrojaři, muničáři, pyrotechnici a protiletadlovci,

Na vědomost se dává, že dne 7. ledna 2011 se uskuteční 5. Ples dělostřelectva v Praze. Akce je pořádána Náčelníkem dělostřelectva a naší obcí ČaSOD.

K tomu sdělujeme nás­ledující informace.

Ples se bude konat v Hlavním sále MO Na Valech, Praha 6 v uvedený den v době od 19,30 do 02,30 ranního kuropění.

K tanci a poslechu bude hrát Taneční orchestr Ústřední hudby AČR.

O půlnoci se plánuje zpěv dělostřelecké hymny, čímž všechny účastníky vyzýváme k zopakování si melodie a slov této slavné písně.

Vstupné činí bude činit 600,– Kč na osobu. Vstupenky budou slosovatelné o hlavní ceny tomboly. Vstupenky budou distribuovány v sídle ČaSOD od 1. listopadu 2010. Adresa: Jan Klusáček, Novotného lávka 5, 116 68 Praha –1, Staré město.

Kontaktními osobami pro objednání a prodej vstupenek jsou:

pan Jan Klusáček, tel: 777 011 767, 220 082 364, email: jklusacek@atlas­.cz

pan Emil Kulfánek, tel: 728 108 982, email: kulfanek@olny.cz.

Ubytování pro mimopražské bude zajištěno na vojenské ubytovně Juliska, Praha 6, Pod Juliskou 7. S případnými požadavky se obracejte na pana Klusáčka. K ubytování je potřeba včas uvést tyto údaje:

Jméno, příjmení, číslo  občanského průkazu, město trvalého pobytu a rok narození;

Cena za ubytování činí 133,– Kč na osobu (osoby nad 70 let platí jen 118,– Kč)

Požadavky na ubytování žádáme uplatnit do 10. prosince 2010. Pro dopravu z ubytovny Juliska a zpět bude zajištěna autobusová doprava.

Součastí večera bude předtančení hudební skupinou Moták, občerstvení formou rautových stolů a bohatá tombola.

Večerem bude provázet pan Vrba.

S případnými dotazy se obracejte na shora uvedené telefonní liky nebo E-mailové adresy pana Kulfánka a pana Klusáčka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na zmenu Trestného zákona

16.12.2010 (M. Ďurina)

Vážení priatelia,

k textu tohto príspevku patria aj dve prílohy. Jeden list bol adresovaný ministerke spravodlivosti SR pani Doc. JUDr. Lucii Žitňanskej PhD., a druhý list je jej odpoveď. Oba dokumenty sa týkajú nášho návrhu na zmenu trestného zákona o strate vojenskej hodnosti (skôr umožnenia jej navrátenia). Neexistuje totiž právny predpis, ako odňatú vojenskú hodnosť prinavrátiť. To dodnes nikoho z kompetentných ani nenapadlo. Týka sa to teda najmä vojakov a mohlo by ich to zaujímať. Osobne ako advokát mám niekoľko (aj v ČR) takýchto prípadov v riešení, v súčasnosti nemôžeme s tým nijako pohnúť, ale dlhodobe sa tým zaoberáme. Chceme vyvolať diskusiu o tom aj na odborných fórach.     Predstavte si však, že MO SR je kategoricky proti, pretože vojak má byť vraj „bezúhonný“ a žiadny trest nepripadá do úvahy. Oni si však neuvedomujú, že nie všetky trestné činy sú úmyselné. Sú aj neúmyselné (najmä nedbanlivostné), a to sú napr. tie pri dopravných nehodách. Nikto si predsa nesadne za volant len kvôli tomu, aby niekoho prizabil na najbližšej križovatke. Nuž, ale aj to sa dosť často stáva a nedajbože, aby to bol vojak profesionál.     A práve tento návrh na novelu trestného zákona, by mal zmeniť tú prísnosť, ktorá je už asi neodôvodnená a naozaj prežitá. Tých profesionálov totiž nie je až natoľko, aby sa dali zakaždým ľahko nahradiť…

Prílohy:

ČASOD MS-SR               ODPOVEĎ

S pozdravom

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár ul. Sibírska č.4, 831 02 BRATISLAVA – 3 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------