Pietní akt Orlová 2017

30.1.2017 (Jaroslav Stojan) fotodokumentace

Dne 20. ledna 2017 byl klub ČaSOD při posádce Vyškov, z.s. spoluorganizátorem pietního aktu, pořádaného každoročně na městském hřbitově v Orlové u pomníku padlým v tzv. sedmidenní válce o Těšínsko. Praporečníkem za náš spolek byl předseda spolku mjr. v z. Milan Kala, projev přednesl člen prezídia ČaSOD Praha pplk. v. v. Jiří Bílský, technickou podporu akce zabezpečili pplk. v v. Jozef Filip a pplk. v v. Karol Gmitro. Celou akci moderovala paní Marie Bílská. Foto zajistil pan pplk. v. v. Rudolf Rak. Pomník vytvořil v roce 1928 sochař Ferdinand Malina z Orlové. Je zde pohřbeno 55 padlých v sedmidenní válce a člen Sokola a legionář Jan Čapek, jehož ostatky sem byly převezeny z Itálie. Pomník byl poškozen v době záboru území Polskem od září 1938 do srpna 1939 a byla stržena slezská orlice uprostřed. Dnes usilujeme o jeho obnovu do původního stavu. 

pplk. v. v. Ing. Jiří Bílský

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------