Výsledky volebního sněmu spolku

Dne 9. dubna 2022 proběhl 11. sněm spolku, který měl na programu jediný bod. Volbu nového prezidia, a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 5, písm. a) Stanov spolku.

Z členské základny nevzešel žádný návrh na obsazení prezidia, proto prozatímní prezident spolku navrhl sněmu kandidáty do prezidia (v návrhu prozatímního prezidenta spolku vzešli ke hlasování pánové Šufajzl, Urban, Křen, Lhota, Neuschl, Dvořáček, Gmitro). Sněm tedy poté hlasoval o jediném návrhu. Prezidium bylo zvoleno všemi hlasy přítomných členů spolku.

Po ukončení volebního sněmu zasedlo nové prezidium ke svému prvnímu zasedání, které mělo za cíl volbu prezidenta a viceprezidenta spolku. Z tohoto krátkého jednání vzešlo toto obsazení prezidia spolku:

Prezident ČaSOD - Ing. Martin Šufajzl

Víceprezident ČaSOD - Ing. Tomáš Dvořáček

Člen prezidia ČaSOD - Ing. Vlastimil Urban

Člen prezidia ČaSOD - Ladislav Lhota

Člen prezidia ČaSOD - Ing. Jaroslav Křen (Klub ČaSOD Plzeň)

Člen prezidia ČaSOD - Ing. Karol Gmitro (Klub ČaSOD Vyškov)

Člen prezidia ČaSOD - Ing. Martin Neuschl 

Volební období nově zvoleného prezidia spolku je v souladu s ustanovením čl. 8, odst. 1 Stanov spolku šestileté. Další volební sněm spolku tedy proběhne nejpozději v sobotu 8. dubna 2028.

V souladu se Stanovy spolku budeme organizovat každoročně sněm spolku, tak abychom naplnili ustanovení čl. 7, odst. 6, písm. a), což je zejména schválení rozpočtu na další rok a schválení nutné administrativy podle čl. 7, odst. 5, písm. i) a l), případně podle čl. 7, odst. 5, písm. b) anebo podle čl. 7, odst. 5, písm. a).